กบ ไมโครรวมตัวเฉพาะกิจ คนเบื้องหลังวงการเพลงระดับอาจารย์ ปล่อยเพลง เรือ เทิดพระเกียรติในหลวง รัชการที่9 ในนามวง อโยธยา

          มารวมตัวคนเบื้องหลังวงการเพลงฝีมือระดับอาจารย์ มาร่วมตัวเฉพาะกิจ ในชื่อวง อโยธยา  โดยมีสมาชิกวงดังนี้คือ ไกรภพ จันทร์ดี (กบ ไมโคร) กีต้าร์ ร้องนำ, สิทธวีร์ พิพัฒน์ชุติพร เบส คอรัส ,ธนารักษ์ พงษ์สังข์ คีย์บอร์ด คอรัส ,อภิชาติ มหาเจริญ กลอง คอรัส ,ตรัยรัตน์ โพธิ์ทอง กีตาร์ คอรัส โดยรวมตัวกันทำเพลง เรือ ซึ่งเพื่อให้คนไทยได้ระลึกถึงพระนามของในหลวงรัชกาลที่9  ให้นานสืบไป โดยได้ตัวแทนวง คือกบ ไมโคร มาบอกเล่าถึงการรวมตัวเฉพาะกิจในครั้งนี้

          “ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนไทยในอนาคต จดจำพระนามเต็มของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้อย่างแม่นยำ ผมจึงได้ขอนำทำนองจากเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ ในท่อนพระนามเต็ม ที่ประพันธ์ทำนองโดยแอ๊ด คาราบาว มาแต่งเป็นเพลง โดยทางพี่แอ๊ด คาราบาวได้ยินยอมด้วยวาจาให้ใช้ทำนองนี้ต่อไปได้ หลังจากนั้น ผมจึงแต่งเนื้อโดยเปรียบเทียบว่าประเทศไทยนี้เหมือนเรือลำหนึ่ง ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาในกระแสโลก ปัญหตามากมายที่มีเข้ามาตลอดนั้น ทำให้เรือลำนี้ต้องฝ่าอุปสรรคมากมาย ซึ่งทั้งประเทศชาติและประชาชนรอดพ้นจากภัยรอบด้านมาได้ นั่นเพราะมีในหลวงที่ทรงปกป้องและโอบอุ้มให้รอดพ้น ด้วยเชิงเปรียบเทียบนี้ จะบ่งชี้โดยนัยยะว่า ถึงแม้ประเทศชาติจะยิ่งใหญ่เพียงใด ประชาชนจะมีมากมายกี่สิบล้าน ความมั่นคงที่เกิดได้นั้นล้วนมาจากในหลวง นั่นย่อมหมายความว่าผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครองชาติได้นั้น ย่อมอยู่ในฐานะพระประมุขและเป็นองค์รัฎฐาธิปัตย์ของชาติ ซึ่งมีแต่พระมหากษัตริย์เท่านั้น โดยรวมแล้ว เนื้อเพลงสั้นๆนี้ ผมบ่งบอกความสำคัญของพระองค์ท่านในเชิงรัฐศาสตร์การปกครองและความมั่นคงของชาติ ด้วยภาระที่ยิ่งใหญ่ หน้าที่ๆยิ่งใหญ่และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ จึงควรเป็นสิ่งที่ทุกคนทั้งวันนี้และในอนาคตต้องจดจำจารึกพระนามเต็มของในหลวงให้แม่นยำชัดเจน และเพราะผมเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นอมตะในใจประชาชนดั่งเช่นรัชกาลที่ 5 ผมจึงใช้คำว่า “เจ้าจงจำ พระนาม ร.9 ยิ่งใหญ่” ในเพลงนี้” 

Share Button