กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน “Thailand Industry Expo 2016

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน “Thailand Industry Expo 2016

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดงาน  “Thailand Industry Expo 2016  ภายใต้แนวคิด “ ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต ”  Thailand Industry 4.0  Next Challenge towards Sustainable Future  ผนึกกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยพร้อมภาคเอกชนกว่า 1,400 ราย  ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย   ต่อยอดการนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล ณ อาคาร ชาเลนเจอร์2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา

โดยภายในพิธีเปิดงาน มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย  ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  , นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม,  ดร.พสุ  โลหารชุน  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,ดร.สมชาย  หาญหิรัญ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายอาทิตย์ วุฒิคะโร  อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และ นักแสดงหนุ่ม  กันต์  กันตถาวร  พรีเซ็นเตอร์ในโครงการ มาร่วมในพิธีเปิดงาน

ซึ่งงาน “ Thailand Industry Expo 2016 ” มหกรรมซื้อของไทย  ใช้ของดี  ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย  ความท้าทายสู่อนาคต  จะมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2559   ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Thailand Industry Expo 2016

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดโซนกิจกรรมและการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสิ้น 7 โซนหลักได้แก่

Royal Pavilion: นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “หลักคิด สู่หลักปฏิบัติ สู่การสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion:  เป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand Industry 4.0 พร้อมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย S–Curve ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม โดยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Showcase) จากผู้ประกอบการขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่แสดงศักยภาพ ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยที่ต่อยอดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ  Incubation Area: เป็นการจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการจัดฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เช่น อาหาร ขนม ของว่าง ของที่ระลึก ฯลฯ Fashion Districts: การตกแต่งพื้นที่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละย่านการค้า โดยดึงจุดเด่นของพื้นที่ต่างๆ มาตกแต่งให้สวยงาม จำนวน 6 ย่าน ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย จ.นครราชสีมา ย่านการค้ามีนบุรี  ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 ตลาดนัดสวนจตุจักร  ย่านการค้าสำเพ็ง และสยามสแควร์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถชมและช้อปได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ตลอดการจัดงานอีกด้วย Young Innovation and Creative: เป็นโซนพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยได้มานำเสนอความคิดศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ และมีความคิดสร้างสรรค์  โดยออกแบบและตกแต่งให้เหมือน ตลาดนัดรถไฟที่มี บรรยากาศสบายๆ เหมาะสำหรับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่มาเที่ยวงาน SMEs Categories by product:

การออกร้านของธุรกิจ SMEs โดยแบ่งโซนตามประเภทของสินค้า เช่น เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องประดับ ฯลฯ OTOP Categories by regions: การออกร้านของผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยแบ่งตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ MOI Clinic: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาทางธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 22 หัวข้อ สัมมนาวิชาการ:  การจัดงานสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจมากกว่า 90 หัวข้อ

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์นวัตกรรมใหม่ที่นำมาจัดแสดงให้ชมเป็นครั้งแรกภายในงานครั้งนี้ อีกด้วย อาทิ Portrait-Robot หรือ “หุ่นยนต์สามารถวาดภาพเสมือนจริงได้” โดยการวาด นั้นอาจ จะแตกต่างจากจิตรกรทั่วๆไป แต่ยังคงอารมณ์และความรู้สึกของภาพได้อย่างดี หุ่นยนต์ช่วยเขียนอัจฉริยะ ที่สามารถเขียนลายมือคนได้เหมือน 100%, Lecoque (Smart Ambulance) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัย พร้อมผนังฆ่าเชื้อโรคที่เกาะบนผนัง ที่ได้รับการผลิตและวิจัยจาก ผู้ผลิตและสถาบันในประเทศ, เครื่องปอกเปลือกและหั่นขนุน เครื่องจักรสำหรับช่วยปอกเปลือก และหั่นขนุนเพื่อให้ง่ายต่อการแปรรูป, รถ Fomm “Concept ของรถ Big Pride Less Energy  รถใช้พลังงานไฟฟ้าแบรนด์แรกของไทยคิดค้นเทคโนโลยีโดยญี่ปุ่น เป็นรถรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 0% ผลิตและขายในไทย ฯลฯ เป็นต้น

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย พร้อมช้อปปิ้ง สินค้ามาตรฐานในราคาพิเศษ ในงาน “Thailand Industry Expo 2016 ภายใต้แนวคิด “ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” Thailand Industry 4.0 Next Challenge towards Sustainable Future ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่  31 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00น ณ อาคารชาเลนเจอร์1-3  ศูนย์การแสดง สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

Share Button