กรมหม่อนไหม จัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24

การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24

ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแถลงข่าว การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และ “งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559”  ในระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “พระมารดาแห่งไหมไทย”

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 ปี โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประเทศสมาชิกเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2530 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2545  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ครั้งที่ 3  เมื่อปี พ.ศ.2554  จังหวัดเชียงใหม่โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมในครั้งนั้นด้วย ส่วนครั้งที่ 4 ในปี 2559 นี้ คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศได้มอบให้ประเทศไทย โดยกรมหม่อนไหม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 24  เป็นวาระพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านหม่อนไหม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยนานาชาติ อีกทั้งยังได้เผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทย

การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทยนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  สำหรับในปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่ 11 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหม่อนไหมไทยเป็นล้นพ้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

สำหรับงานแถลงข่าว“การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559” ยังได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิพร ชูประยูร และนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ มาร่วมงาน ดำเนินรายการโดย เอิร์ธ-ศัลย์ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ พิธีกรชื่อดัง ก่อนที่ประธานในพิธีจะพาเยี่ยมชมกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ก่อนมาเป็นผ้าไหมไทย

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 และงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ในวันที่10-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพฯเวลา  09.00 – 20.00 น.เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วย

 

Share Button