web analytics

“จิตอาสาเฉพาะกิจ กว่า 1,000 ร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

“จิตอาสาเฉพาะกิจ กว่า 1,000 ร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

จัดเตรียมสถานที่ดูแลรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนครปฐม บริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”143331143329

*เมื่อ (วันที่24 ตุลาคม 2560) เวลา 10:00น. “นายชาญนะ เอี่ยมแสง” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย  “พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข” รรท.ผบช.ภ.7 ร่วมเป็นประธานพิธีฯปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจ และ กำลังพล ในโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”พร้อมกับกล่าวให้โอวาท รวมทั้ง “พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภู 7 และ พล.ต.ต.สุพัฒน์ เชยชิด ผบก.อก.ภ.7” นำจิตอาสาเฉพาะกิจ และ กำลังพลร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจ และ กำลังพล จำนวน 1,000 คนเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดสถานที่ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงาน ให้มีความสมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริ โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร143335143333

***โดยร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ราชการ นฐ.5022 เส้นทางเข้าพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่แยกศูนย์ราชการ ถึงบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

143332

****โครงการดังกล่าวมีการบูรณาการปฎิบัติงานร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 500 คน ข้าราชการทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ จำนวน 35 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด จำนวน 35 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม จำนวน 30 คน นักเรียนเทคนิคนครปฐม จำนวน 80 คน รวมทั้งประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 300 คน มาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้.

Share Button

admin