ทส. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 เน้น “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์ และสัตว์ทะเล”

1

ที่สวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกว่า 10 หน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่สวนสัตว์ดุสิต ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล” เพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 1002

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสุข ได้รับความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล”  โดยให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 เป็นหลักในการจัดกิจกรรม

โดยบรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชน นำพาบุตรหลานมาร่วมงานมากมาย เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ ต่อยอด ปลูกฝังการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเยาวชนในยุคดิจิตัล เช่น ฐานการเรียนรู้ต้นไม้ทรงปลูกในรัชกาลที่ 10 ฐานการเรียนรู้ปลูกป่าในใจคน, การเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า สัตว์ทะเลที่หายาก และกำลังสูญพันธุ์, การปลูกกล้วยไม้และต้นไม้, จิตอาสาคัดแยกขยะ และ เกมจาก QR code

03

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบรางวัลสำหรับเด็กไทยหัวใจรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ด.ญ.ชญาดา เชาว์มานะเดชง ก่อนเยี่ยมชมบูธหน่วยงาน อาทิ บูธกิจกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งนายชีระ วงศบูรณะ รักษาการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) มาร่วมเล่มเกมส์กับเด็กๆ และร่วมการเสริมสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ต่อยอด พร้อมปลูกฝังการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4

ขณะที่กิจกรรมบนเวที ได้รับเกียรติจาก ศิลปินดารา จ็อบ-นิธิ สมุทรโคจร และอู๊ด เป็นต่อ มาร่วมสร้างความสนุกในการชิงรางวัล พร้อมทั้งการบรรเลงเพลงจากศิลปินรับเชิญ และทีม “พยัคฆไพร พญาเสือ ฉลามขาว”จากอุทยานแห่งชาติ ให้ได้รับฟังกันตลอดงาน เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

Share Button