web analytics

“นายธนบวร สิริคุณากรกุล” เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี

“นายธนบวร สิริคุณากรกุล” เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี

ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการฯสนช.เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ตามโครงการร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทหลังบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง “นายธนบวรสิริคุณากรกุล”ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช.เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ โครงการเชิดชูเกียรติพ่อ”ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 7ประจำพุทธศักราช 2561 สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ณกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ และ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9เป็นประธานพิธี นายธนบวรมีชื่อเล่นว่าตุ้ม เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2520เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 27ก่อนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 38  เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา นายก อบจ.ราชบุรีโดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.

ที่ผ่านมานายธนบวร ได้ทำคุณประโยชน์ให้สังคมมากมาย อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสในการเล่นกีฬาโดยเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ ตามสถานศึกษาต่างๆ และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ กระทั่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น นายธนบวร กล่าวว่า ตนได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องการเสียสละมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยเฉพาะช่วงที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ เป็นสถานที่ปลูกฝังความเสียสละ ความมีวินัย ความเป็นผู้นำ และสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติหลายท่าน

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 มีการประกาศเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นแห่งปี ลูกตัวอย่างแห่งปี และบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี ซึ่งจะแยกเป็นสาขาต่างๆ คือ ครูดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนาดีเด่น(ฝ่ายคณะสงฆ์) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น นักพัฒนานักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ดีเด่น นักพัฒนาธุรกิจและองค์กรดีเด่น และเยาวชนต้นแบบ โดยในปีพุทธศักราช 2561 มีบุคคลเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 122 คน

Share Button

admin