web analytics

“บอย สินเจริญ – ครูโรจน์” ร่วมคัดเลือก เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ร้อง เล่น เต้น สู่ดาว

“บอย สินเจริญ – ครูโรจน์” ร่วมคัดเลือก เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ร้อง เล่น เต้น สู่ดาว

เดอะมอลล์ ร่วมกับ รายการสตาร์คิดส์ โดย ศิลปินคุณภาพ “ต้อย เศรษฐา” และ “อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา” จัดแข่งขัน เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ร้อง เล่น เต้น สู่ดาว รอบคัดเลือก  ครั้งที่ 1 จาก 200 โชว์ ที่ส่งคลิปเข้าสมัครผ่านรายการและเดอะมอลล์ ให้เหลือ 24 โชว์ การแข่งขัน โครงการ “เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ร้อง เล่น เต้น สู่ดาว” จัดขึ้นบริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ จัดให้มีการประกวดการแสดงความสามารถด้านต่างๆของเด็กๆ อายุระหว่าง  3-14 ปี ที่ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดในโครงการ โดยโครงการ เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ร้อง เล่น เต้น สู่ดาวนี้จัดขึ้นโดยห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และรายการสตาร์คิดส์ ออกอากาศ ช่อง 3 แฟมิลี่ มีเด็กๆที่ได้รับคัดเลือกจากการส่งคลิปเข้าประกวดมีสิทธิได้มาแสดงความสามารถบนเวทีให้กรรมการ ครูโรจน์ รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์และครูบอย ธนัญชัย สินเจริญ ได้ชมจำนวน 200 โชว์ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 24 โชว์ สำหรับการออดิชั่นครั้งที่ 1002

โชว์ทั้ง 200 โชว์ ที่เด็กๆนำมาแสดงให้กรรมการได้ชม มีทั้งการแสดงความสามารถด้าน   การร้องเพลง, ความสามารถด้านดนตรีทั้งไทยและสากล,  ศิลปะวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น รำโขน นาฏศิลป์ไทย ซึ่งคณะกรรมการทำการคัดเลือกจากทั้งทักษะด้านการโชว์นั้นๆ ตลอดจนภาพรวมการนำเสนอที่น่าประทับใจ การแข่งขัน ออดิชั่นครั้งที่ 1 โครงการ เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ร้อง เล่น เต้น สู่ดาว มีเด็กๆที่มาแสดงความสามารถมากมาย โดยน้องๆต่างนำเอาความสามารถมาโชว์ในทุกรูปแบบ แบบไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีน้องๆที่มีการแสดงโชว์ที่โดดเด่น หลากหลาย และน่าสนใจในการแข่งขันครั้งนี้ อาทิ  โชว์รำโขนเด็กไทยใจอนุรักษ์,โชว์ตีกลอง,โชว์ร้องเพลง-เล่นกีตาร์, โชว์ร้องเพลงสากล และนอกจากนี้ยังมีโชว์จากน้องๆ อีกหลากหลายกว่า 200 โชว์ อาทิ โชว์ความสามารถด้านดนตรีทั้งไทยและสากล อาทิ เล่นเปียโน ตีขิม ฯลฯ,  ศิลปะวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น รำโขน นาฏศิลป์ไทย และโชว์แบบทีมไม่เกิน 12 คน เรียกว่ายกขบวนมาแสดงความสามารถแบบเต็มเวที และสำหรับเด็กๆ ในต่างหวัด โดยเฉพาะใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการ เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆที่มีความสามารถ มาแสดงความสามารถ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ที่ เดอะมอลล์ นครราชสีมา และในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน ที่ บลูพอร์ต หัวหิน เพื่อคัดเลือกเด็กๆที่มีความสามารถอีก 24 โชว์ รวมการแข่งขันออดิชั่น 2 รอบ จะได้เด็กๆที่ผ่านเข้ารอบรวมทั้งสิ้น 48 โชว์ มาทำการคัดเลือกให้เหลือ 16 โชว์ เพื่อเข้าแคมป์กิจกรรมพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมตัวสู่รอบการหาแชมป์ประจำสัปดาห์ จนได้ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการเดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ซีซั่นที่ 1 ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาสูงถึง 500,000 บาท  โดยการแข่งขันจะเริ่มออกอากาศในรายการ สตาร์คิดส์ ช่อง 3 แฟมิลี่ เดือนมีนาคม เป็นต้นไป 004

ผู้ปกครอง หรือ โรงเรียนที่สนใจ สามารถส่งคลิป หรือ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์ ในการคัดเลือกครั้งที่ 2 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม  เดอะมอลล์ นครราชสีมา และวันเสาร์ที่ 1 เมษายน บลูพอร์ต หัวหิน   ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.themall.co.th พร้อมติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Facebook ; Themallthailand และ starkidstv3family

 

Share Button

admin