“ปอ-นุ้ย-หลิว-กลม” ร่วมงานTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7

01

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน จัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE ONE IDOL” รุ่นที่ 7  ประจำปี 2560  โดยให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มสมาชิกเห็นความสำคัญของการศึกษา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างเยาวชนต้นแบบ  พัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับ มีคุณค่าต่อสังคม มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ลาน Alive Park ชั้น G  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 02

ภายในงานอธิบดีกรมสุขภาพจิต  น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ เป็นประธาน และ ม.ล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เกียรติร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ พร้อมคณะกรรมการและครูฝึกสอน อาทิ นุ้ย-เกศริน, หลิว-มนัสวี, บิ๊ก-ธานัท, อาร์ต-อัสกร, นนท์-สุนนท์ และ เต้-เตวิช  ร่วมด้วยแขกรับเชิญ หมิง-อรินท์มาศ, กลม-นพพล, ก้อง-ปิยะ และ ริชาร์ด เกียนี่   โดยมี ปอ-อรรณพ(AF7) ร่วมโชว์พร้อมกับ  TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่นที่6  03

ติดตามความเคลื่อนไหวการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7  ประจำปี 2560  ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.- 5  พ.ค. 60 และจัดการประกวดประจำสัปดาห์ ณ ห้องกำแพงเพชร JJ MALL  ออกอากาศสดทุกวันเสาร์ เวลา  21.30น. เริ่มวันเสาร์ที่ 8,15,22,29 เมษายน 2560 และชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 60   สนใจร่วมโหวตได้ที่ 1900-1900-94

Share Button