พระองค์โสม เสด็จฯ ทรงเปิด “สยามเจมส์ เฮอริเทจ”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเปิด “สยามเจมส์ เฮอริเทจ” พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณี ที่ใช้เทคโนโลยีโดมภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสืบสานคุณค่า อนุรักษ์ และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สืบทอดกันมายาวนานของช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมทอดพระเนตรภาพยนตร์ที่เล่าถึงที่มาของอัญมณีไทย ภายในโดมขนาดใหญ่ SIAMGEMS Sphere กับจอฉายภาพยนตร์รูปโดมให้มุมมอง 360 องศาที่เดียวในประเทศไทย พร้อมทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าของอัญมณีไทยผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการจัดแสดงเครื่องประดับ ชิ้นเอกทั้ง 5 ห้อง ได้แก่ ห้องมณีนิรันดร์ ห้องมณีประกาย ห้องมณีมงคล ห้องปัทมราณี และห้องมณีวิทยา พร้อมทอดพระเนตรความเครื่องประดับชิ้นเอก เทียร่าทับทิบสยามน้ำงามขนาด 21.09 กะรัต ณ สยามเจมส์ เฮอริเทจ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม02 นายธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า งานหัตถศิลป์อัญมณีของไทย ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  ด้วยฝืมือของช่างไทยที่สร้างสรรค์งานเจียระไนอัญมณีได้อย่างประณีตงดงาม รวมถึงงานออกแบบที่วิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์ ส่งผลให้งานศิลป์อัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาช้านาน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมให้มรดกทางวัฒนธรรมนี้คงอยู่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งศิลปะอันล้ำค่าสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ให้ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย จึงเป็นที่มาในการสร้างสรรค์ “สยามเจมส์ เฮอริเทจ” พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับไทยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงงานอัญมณีและเครื่องประดับชิ้นเอกฝีมือช่างไทยให้คนไทยและนานาประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ  “เอส จี เซ็นเตอร์ คือ บริษัทคนไทยที่เป็นศูนย์การค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมายาวนานกว่า 50 ปี โดยทุกชิ้นงานเครื่องประดับได้ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยช่างฝีมือไทยที่มีความชำนาญ ด้วยต้องการสร้างอาชีพให้กับช่างฝีมือไทยและเผยแพร่ความงดงามของงานศิลป์อัญมณีไทยสู่ตลาดโลก ความสำเร็จในการเปิด “สยามเจมส์ เฮอริเทจ” ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของสยามเจมส์เท่านั้น แต่คือสิ่งที่จะบอกให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก” นายธนายุทธ กล่าวเสริม สยามเจมส์ เฮอริเทจ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีไทย ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม บนพื้นที่ 22,000 ตร.ม. ของอาคารรูปทรงทันสมัยขนาด 3 ชั้น เริ่มต้นที่บริเวณโถงต้อนรับขนาดใหญ่ที่มีงานประติมากรรมช้างทองคำประดับอัญมณีอย่างวิจิตรบรรจง ก่อนจะพาผู้เข้าชมเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 03ผู้สนใจสามารถเข้าชม สยามเจมส์ เฮอริเทจ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีไทย ร่วมภาคภูมิใจกับงานศิลป์ไทยที่เลื่องชื่อได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซด์ www.siamgemsheritage.com โทร 02 949 9500

 

Share Button