web analytics

“พีช” ลั่นจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเด็กในประเทศไทย

“พีช” ลั่นจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเด็กในประเทศไทย

พีช-พชร จิราธิวัฒน์ Friend of UNICEF ที่ทำงานร่วมกับยูนิเซฟในการรณรงค์สิทธิและปัญหาของเด็กในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องมาร่วมงาน “70 ปียูนิเซฟ ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตเด็กทุกคน”

ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ยูนิเซฟ ประเทศไทยว่า “ผมอยากทำงานเป็นกระบอกเสียงให้เด็กๆในหลายเรื่องเลย ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือ รณรงค์เรื่องปัญหาวัยรุ่น ผมมองว่าไม่มีใครเข้าใจปัญหาของวัยรุ่นได้ดีเท่าตัวพวกเขาเองบางครั้งผู้ใหญ่ต้องเปิดใจรับฟังเสียงของพวกเขาบ้างเพราะถ้ารับฟังและนำความเห็นของวัยรุ่นไปปรับใช้ในการกำหนดทิศทางหรือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นก็จะตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ วัยรุ่นยังเผชิญปัญหาในหลายด้านๆ ทั้งการละเมิดและความไม่เท่าเทียมผมไม่อยากเห็นปัญหาที่เด็กผู้หญิงโดนข่มขืนจากคนในครอบครัวอีกแล้ว ในโอกาสครบรอบ70 ปียูนิเซฟ ประเทศไทย ผมขอเดินหน้าเป็นกระบอกเสียงและร่วมรณรงค์ปัญหาในเด็กอย่างเต็มที่ครับ”

Share Button

admin