web analytics

ฟิลิปส์ สร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพปากและฟันของคนไทย

ฟิลิปส์ สร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพปากและฟันของคนไทย

บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เดินหน้าเสริมสร้างสุขภาพ ผ่านสุขนิสัยในการดูแลและรักษาสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แปรงสีฟันไฟฟ้า ฟิลิปส์ โซนิคแคร์ (Philips Sonicare) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันทันตสาธารณสุขโลกที่ผ่านมา สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI)[1] ได้มีการรณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปาก ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพปากที่ดี สุขภาพกายที่ดี : ผลกระทบของการดูแลสุขภาพในช่องปาก” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาช่องปากและฟันซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายโดยรวม ซึ่งจากผลการศึกษา เผยว่า ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคเหงือกจะมีโรคเรื้อรังแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน โรคปอดบวม มะเร็งตับอ่อนและไต และเกิดปัญหาการมีบุตรได้ เป็นต้น

พอลลีน (เต็ง) ล่ำซำ กล่าวว่า “เช่นเดียวกับการรักษาโรคอื่นๆ การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วทันการณ์ และการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยต่อสู้กับโรคในช่องปากและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ เหล่านี้เกิดจากการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เป็นกิจวัตร การแปรงฟันเป็นเวลาสองนาทีวันละสองครั้ง การมีมาตรการการดูแลสุขอนามัยช่องปากที่สมบูรณ์ เช่น การใช้ไหมขัดฟันและการเคี้ยวหมากฝรั่งที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล และควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปีต่อครั้ง ช่องปากและฟันที่แข็งแรงไม่เพียงแต่จะช่วยให้ดูดีและรู้สึกดีเท่านั้น แต่ยังทำให้รับประทานอาหารได้สะดวก พูดได้ชัดถ้อยชัดคำ และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย”

ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรงสีฟันไฟฟ้า ฟิลิปส์ โซนิคแคร์ ทางฟิลิปส์ได้จัดกิจกรรมมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาช่องปากและฟันที่ถูกต้อง นางสาวสิริวรรณ นิจกิจจาทร ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ  Personal Health บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฟิลิปส์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร เล็งเห็นว่าวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องควรเริ่มต้นจาก  “การแปรงฟันที่ถูกวิธี” ที่สามารถทำได้ที่บ้าน เนื่องจากช่องปากเป็นด่านแรกที่ผู้คนสามารถจัดการสุขภาพของตัวเองได้ที่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ”

ด้วยเทคโนโลยีของฟิลิปส์ที่มีอยู่ใน ฟิลิปส์ โซนิคแคร์ จะช่วยการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายได้เองที่บ้าน ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี Dynamic Cleaning Action ด้วยการเคลื่อนไหว 62,000 ครั้งต่อนาที ทำให้เกิด Micro Bubble (ฟองขนาดเล็ก) ซึ่ง Micro Bubble จะถูกผลักเข้าไปทำความสะอาดระหว่างซี่ฟัน

ทางฟิลิปส์ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว Philips Sonicare เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ของฟิลิปส์ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับการแปรงฟันที่ถูกวิธี และเปิดโอกาสให้ได้ถ่ายภาพกับ คุณเกรท ธนเศรษฐ์ ตันติวโรดม

 

 

Share Button

t