web analytics

วง “น้ำใจ” เยาวชนรุ่นใหม่จิตอาสา เก็บขยะ ปลูกป่าชายเลน

วง “น้ำใจ” เยาวชนรุ่นใหม่จิตอาสา เก็บขยะ ปลูกป่าชายเลน

เนื่องในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ Brand KU และกลุ่ม C I Save จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “เก็บขยะ ปลูกปะการัง และปลูกป่าชายเลน”

โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเเสนสุข เป็นประธานในการนี้​ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ​ รวมถึงเยาวชน​ นักเรียน​ นักศึกษา ดารานักแสดง อาทิ มาริโอ้ เมาเร่อ , เปิ้ล นาคร และครอบครัว ​ น้อง ๆ ศิลปินเยาวชนรุ่นใหม่ วง “น้ำใจ” 

และประชาชนต่างร่วมมือกัน เก็บขยะ  ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รู้สึกรักและหวนแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการเก็บขยะชายหาด ปลูกปะการัง และปลูกป่าชายเลนอีกด้วย

Share Button

admin