web analytics

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด ครองถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา โครงการ “อาชีวะโชว์พราว”

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด ครองถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา โครงการ “อาชีวะโชว์พราว”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ เครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ดำเนินโครงการ “อาชีวะโชว์พราว”เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในทุกมิติของประเทศไทย  ด้วยการเดินทางลงพื้นที่กลุ่มอาชีวศึกษา 77จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และพฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การใช้ความรุนแรงเรื่องเพศศึกษา  และการเกิดโรค NCDs 

ก่อนเชิญชวนให้ผู้นักเรียนอาชีวะจาก 77 จังหวัด เข้าร่วมโครงการประกวดการสร้าง FACEBOOK  FANPAGE เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง  โดยมีกลุ่มอาชีวะเข้าร่วมลงแข่งขัน 128 เพจ   และคัดเลือก 10 ทีม สุดเจ๋ง แข่งขันรอบสุดท้ายชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  สำหรับทีมชนะสร้างสื่อสร้างสรรค์ ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีม 092 อาชีวะโชว์พราว “มานีมีข่าว” วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด รับรางวัลชนะเลิศครองถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาทb

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 094 จุดเปลี่ยนความคิด วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี รับโล่ห์รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 082 อาชีวะโชว์พราว เพจห้องนอน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ รับโล่ห์รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท

Share Button

admin