สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯส่ง ” อาปัติ” ชิง “ออสการ์” ครั้งที่ 89

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือก ภาพยนตร์เรื่อง”อาปัติ” เป็นตัวแทนหนังไทย เพื่อไปชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 89 ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม (Best Foreign Language Film Award ) ซึ่งถูกคัดเลือกโดยกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 8 ท่าน ซึ่ง “อาปัติ”ได้รับคะแนน เป็นเสียงข้างมากจากคณะกรรมการ ซึ่งถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่อง “อาบัติ” เคยถูกแบน ห้ามฉายมาก่อนโดย กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ว่าอาปัติ1 มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการสงฆ์ ว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม มีการนำเสนอในแง่มุมของพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดศีลในข้อ 3 (ประพฤติผิดในกาม) ต่อสาธารณชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจเป็นการทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาได้ ดังนั้น การนำเสนอภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าประโยชน์ จึงทำให้เครือข่ายชาวพุทธเรียกร้องให้ทบทวนการฉายหนังเรื่องนี้ จนในที่สุดได้มีการปรับแก้และเปลียนชื่อ จาก “อาบัติ” เป็น “อาปัติ” จนได้รับการอนุญาตให้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ได้ ในเวลาต่อมามาวันนี้ ภาพยนตร์เรื่อง “อาปัติ” ได้ถูกเสนอชื่อเป็นตัวแทนหนังไทย ชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 89 ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม (Best Foreign Language Film Award )ซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยและคนทำหนังไทยอีกครั้ง โดย“นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์” ประธานคณะกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า “จริงๆยังมีหนังไทยที่เข้าข่ายพิจารณาในรอบสุดท้ายอยู่อีก 4 เรื่องด้วยกัน คือ เทริด, มหาสมุทรและสุสาน, ธุดงควัตร,Snap แค่…ได้คิดถึง แต่ด้วยการวิเคราะห์และถกเถียงอย่างยาวนานจากคณะกรรมการในที่สุด “อาปัติ” ก็เป็นผู้ชนะไปในที่สุดครับ”

ข้อมูลจาก:สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

Share Button