web analytics

สมุนไพรมากคุณค่า เดินหน้ายกระดับสร้างสังคมสุขภาพดี

สมุนไพรมากคุณค่า เดินหน้ายกระดับสร้างสังคมสุขภาพดี

          สมุนไพรถือเป็นสิ่งมีคุณค่าที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ เราใช้เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย บางกรณีใช้รักษาโรคต่างๆ แม้ในศาสตร์ความงาม  สมุนไพรจึงเป็นเหมือนสิ่งวิเศษที่คนในยุคก่อนนำมาใช้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิต แม้ในยุคปัจจุบันที่วิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้า เราจะเห็นได้ว่าสมุนไพรก็ยังมีบทบาทที่ดีต่อการดำรงชีพของคนเราในสังคม

เช่นเดียวกับ ดร. เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บ. ทาวรัส ไทย กรุ๊ป จำกัด (www.taorusthaigroup.com) ที่เป็นผู้หนึ่งที่มองเห็นคุณค่าของสมุนไพรทั้งศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงคุณค่าของสมุนไพรแต่ละชนิด จนหยิบมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ได้ผลดี ทั้งการบำรุงดูแลร่างกายให้แข็งแรง และปรับสมดุลให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบัน

“คือผมมองว่าสมุนไพรเป็นของที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่คนเราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว  ยุคนี้เราก็นำองค์ความรู้นั้นมาใช้อยู่ สมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณค่าที่แตกต่างกัน เราต้องเข้าใจและรู้จักนำมาใช้ บางอย่างช่วยบำรุงร่างกาย  บางอย่างใช้รักษา บางอย่างใช้เพื่อความงาม สมัยนี้หลายคนก็เดินกลับไปสู่ธรรมชาติมากขึ้น คือหมายถึงใช้ชีวิตให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งการอยู่การกิน การใช้ชีวิตด้านอื่นๆ การนำศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสมุนไพรมาใช้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติ”

“วิวัฒนาการของสมุนไพรเองก็เติบโตตาม การผลิตสมุนไพรในยุคนี้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้ว ไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันเลย ทั้งขั้นตอนการผลิต การทำวิจัยทดลองก่อนนำมาใช้ มีการรับรองมาตรฐาน คนที่นำไปใช้ก็รู้สึกสบายใจ ว่าปลอดภัย”

“อย่างตัวผมเองที่ทำธุรกิจด้านสมุนไพรก็จะทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ การนำสมุนไพรมาใช้ต้องคำนึงถึงมาตรฐานต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ ทุกอย่างที่ออกไปต้องมั่นใจว่าดีและปลอดภัย มีมาตรฐานรับรองได้อย่างดี แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องทำการศึกษาและเข้าใจแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ”

           เกือบ 1 ปีกับการจับธุรกิจสมุนไพร งานนี้นอกจากความเข้าใจในตัวสมุนไพรที่หลากหลายชนิดแล้ว  ยังเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้มากขึ้น และทำให้มีกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย 

“ คุณค่าของสมุนไพรมีมาก ผู้บริโภคก็ต้องมีความเข้าใจและมีข้อมูลมากขึ้น  ในฐานะผู้ผลิตก็ต้องเข้าใจผู้ใช้ด้วย  คนเราปัจจุบันใช้ชีวิตที่ผิดมากๆ ทั้งการกินการนอน และชีวิตในด้านอื่นๆ จึงทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ส่งผลถึงร่างกายระบบประสาท สมอง สายตา ร่างกายที่ต้องการการฟื้นฟู นี่คือปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต สมุนไพรก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ อาทิ คนปัจจุบันนี้นอนน้อยมาก เชื่อหรือไม่ว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอนี่อาจเป็นปัญหาสุขภาพได้  นานวันก็อาจส่งผลเสียต่อชีวิตของเราได้ นี่แค่เรื่องเดียวนะ ทีนี้ก็มาดูว่าสมุนไพรอะไรที่ช่วยส่งเสริมให้คนเราพักผ่อนนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นมีตัวไหนบ้าง แบบนี้คือกรณีตัวอย่างแรกที่ผมใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานและต่อยอดให้เข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพร ว่าปัญหาแบบนี้สมุนไพรจะแก้ปัญหานี้ของคนเราได้อย่างไร มีสมุนไพรตัวไหนบ้าง”

          คุณค่าของสมุนไพรนั้นมีมากมาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาและนำมาใช้ให้เหมาะกับความต้องการของร่างกาย เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน บวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เราได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานรับรอง แต่ถึงอย่างไรผู้บริโภคควรที่จะมีข้อมูลที่ดีด้วย!!!

Share Button

t