“สองศิลปินโมเดิร์น ฟิน ทำครั้งหนึ่งเพื่อพ่อ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกับชาวเชียงใหม่”

สำหรับ วิว โมเดิร์น ฟิน และ  วรุตน์  รักสิน หรือ รุด  โมเดิร์น ฟิน  สองศิลปิน แห่ง บ้าน โมเดิร์น ฟิน  ที่ ออกผลงาน มา ในเพลงอยากได้อยากโดน  สำหรับ วิว โมเดิร์น ฟิน และ เพลงเจ็บที่ใจ ไหล ที่ตา และ เพลงคนใจง่าย   ล่าสุด กับเพลง สิ้นแสงตะวัน  ทำเพื่อ “พ่อ” โดยเฉพาะ    เพลงนี้ ยังมีหลายท่านที่ร้อง ไม่ว่า จะเป็นส้มโอ มโหฬาร  หรือ โอเปีย โมเดิร์น ฟิน  ยัง ร้องเพลงสิ้นแสงตะวัน ซึ่ง ทุกคน  ขอร้องเอง โดย เป็นคำขอร้อง จาก ศิลปิน เอง ทุกคน

ล่าสุด  วิว โมเดิร์น ฟิน และ  วรุตน์  รักสิน หรือ รุด  โมเดิร์น ฟิน ได้มีโอกาส ได้ร่วมร้องเพลง สรรเสริญ พระบารมี  กับ พี่น้อง ชาวเหนือ ที่ เขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่    ร้องเพลงถวายความอาลัย  ต่อพระองค์ บนสรวงสวรรค์   รวมถึงเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระองค์ท่าน  ยอมรับเลย  ว่า  น้ำตา ที่ เราสองคน พยายามอดกลั้นไว้ นั้นไม่อยู่   ผู้คน ที่ มาร่วม ร้องเพลง ด้านล่างเวที  ถึงกับปล่อย ความเศร้า ออกมา  วิว กับ วรุตน์   น้ำตาไหลอาบแก้ม เลย  รู้สึก ว่าท่านยังไม่ได้ไปไหน ท่านยังอยู่ ในหัวใจ เราสองคน รวมถึง คนไทยไปตลอดชีวิต จะหาไม่  เราสองคน  ทำดี  เพื่อพ่อ  ยังไม่ได้เศษ เสี้ยว ที่ท่านลงมือทำ ท่านไม่รู้จัก เหนื่อย ไม่รู้จักท้อ พระองค์ท่าน ยังสอนให้เรา อยู่อย่างพอเพียง  สอนให้ลูก ๆ รักกัน เช่นกัน  เราในนามศิลปิน โมเดิร์น ฟิน เราขอทำเผื่อ “พ่อ” คะ

Share Button