web analytics

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเข้าชมนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ณ วชิราวุธวิทยาลัย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเข้าชมนิทรรศการ  “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ณ วชิราวุธวิทยาลัย

หลังจากที่ประชาชนชาวไทยได้ฉลองวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ ไปเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแผ่ความรู้ และความภาคภูมิใจในธงชาติไทยต่อไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ สิงหาคม (ยกเว้นวันพุธ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารนวภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกอบรมนักเรียนวชิราวุธให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความรู้และมีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธงชาติไทยได้อย่างถูกต้องได้ และทำหน้าที่เป็น “ยุวมัคคุเทศก์” บรรยายตลอดนิทรรศการ ทั้งยังมีสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับธงชาติไทยจัดแสดง อาทิ ธงช้าง อายุกว่า ๑๐๐ ปี และพระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทย จากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย หุ่นขี้ผึ้งจำลองทหารไทยที่ไปราชการสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขนาดเท่าตัวจริง พร้อมธงชัยเฉลิมพลทหารอาสาสงครามโลกจำลองที่มีพื้นธงเป็นธงไตรรงค์ ซึ่งการเข้าเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้นก็เป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบธงชาติไทยให้กลายมาเป็นธงไตรรงค์ ทั้งยังเป็นพระราชวิเทโศบายในการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับต่างชาติในยุคสมัยนั้นอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่า ประชาชนคนไทยควรเข้ามาชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการแสดงความภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ของคนไทยทุกคนนิทรรศการธงไตรรงค์ ธำรงไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ สิงหาคม (ยกเว้นวันพุธ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ยกเว้นวันศุกร์ที่ ๑๐ และวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม เปิดเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๓-๔๗๒๙

Share Button

admin