web analytics

ส่ง“777 นะชาลีติ (พระสีวลี)” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562

ส่ง“777 นะชาลีติ (พระสีวลี)” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2562

จากความเชื่อ สู่ความศรัทธา คือที่มาของการสร้างภาพยนตร์ 777 นะชาลีติ (พระสีวลี) ภาพยนตร์อิงธรรมะอนุพุทธประวัติ ที่ยกเอาเรื่องราวของพระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี ที่เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะด้านผู้มีลาภมากของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล อยู่ในพระครรภ์ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน มาถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มเป็นครั้งแรก

เรื่องราวของ ป๊อบ (โชตณภร บวรมหาบุญบารมี) ที่ได้ตั้งจิตอธิฐาน จะมอบพระสีวลี ให้วัดทั่วประเทศไทย หลังจากเสร็จพิธีสมโภช ชาย (สุทธา ทวีศรีธนโชค) และ มี้นิล (ชญาธร เจริญฤทธิ์) ข้องใจเหตุใดที่ทําให้ป๊อบจึงมุ่งมั่นที่จะทําโครงการถวายพระสีวลีนี้ ป๊อบจึงเล่าเรื่องอดีตชาติ 4 ชาติกําเนิด ก่อนมาเกิดเป็นพระสีวลี

ป๊อบ-โชตณภร บวรมหาบุญบารมี เจ้าของบทโครงเรื่องและผู้อํานวยการสร้าง เผยถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมด “ตัวผมมีความศรัทธาในพระสีวลี จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของพระสีวลีให้คนทั่วไปได้ทราบ และวัตถุประสงค์สำคัญอีกอย่างของการสร้างภาพยนตร์ 777 นะชาลีติ (พระสีวลี) ก็เพื่อการเผยแพร่ปลูกฝัง จริยธรรม ศีลธรรม ให้สรรพชีวิต มีคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณธรรม “ละชั่ว ทำดี ละอาย เกรงกลัวต่อบาป” ให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

โดยการทำงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตา หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานกิตติมศักดิ์ โครงการฯ ,นายสหรัตน์ นพรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายแทนคุณแผ่นดิน และกลุ่มศิลปินจิตอาสามาร่วมงานมากมาย ทั้ง โอ๊ต-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ ,แอ-ภัทราริน ปัญญานุตธรรม ,ตวง -สาวิกา กาญจนมาศ ,เอ็มมี่-อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน,จ๊อบ-ไตรรงค์ ชัยนรานนท์ ,ชายแฮ็คส์-สุทธา ทวีศรีธนโชค , อธิบดี พันตาวงศ์ หรือ แจ็ค ไอเฟล ,หญิง-อภิสรา รักชาติ,แอน-ธิดารัตน์ มากศรี ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงกิตติมศักดิ์ โฉมฉาย อรุณฉาน อีกด้วยเขียนบทและกำกับการแสดงโดย ครู มิ้งค์-เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร“

ติดตามชมภาพยนตร์ 777 นะชาลีติ (พระสีวลี) หนังมหาบุญบารมีแห่งปี พร้อมสู่โสตกระแสความดี 3 มกราคม 2562 ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ

Share Button

admin