อสมท. ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ “ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙” ถวายอาลัยในหลวงร. ๙

          อสมท. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม  องค์กรพันธมิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดการแสดงชุดใหญ่ ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙ ในงาน “๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ โดยทีมพิธีกรไนน์เอ็นฯ และ ทีมพิธีกรตกมันส์บันเทิง เผยว่า

 

“สำหรับการแสดงนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวบรวม ประยุกต์ และสร้างสรรค์การแสดงทั้งหมดใหม่ โดยจะเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยหลากหลายรูปแบบจำนวน 9 ชุดการแสดง สลับกับการสนทนาบนเวทีผสมผสานศิลปะการแสดงของไทยทุกแขนงอย่างลงตัว และจัดแสดงในชื่อชุด “ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙” ประกอบด้วย การแสดงชุดสักการะเทวราช,การแสดงชุดนักษัตร,การแสดงขับไม้บัณเฑาะว์และขับเสภา ชุด พุทธรักษาบูชาพ่อ,การเสวนาหน้าม่านเรื่อง ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการนาฏศิลป์ไทย,การแสดงรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฑ์เกี้ยวนางเบญจกาย,การแสดงชุดรับขวัญข้าว,การบรรเลงขับร้องปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่อง            พระมหาชนก,การแสดงชุดกรุงเทพฯ,การแสดงชุดคิดบวกสิปป์ โดยทุกชุดถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ และร่วมถ่ายทอดความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้สร้างความสุขความร่มเย็นให้กับชาติไทยมาตลอด 70 ปี โดยนำกระแสพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท มาดัดแปลงเป็นการแสดงสุดวิจิตรจากหัวใจชาวบัณฑิตพัฒนศิลป์  เพื่อถวายความจงรักภักดีสถิตในดวงชีวันนิรันดร ซึ่งทั้ง 9 ชุดอำนวยการแสดงโดย ดร.สิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,รศ.ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ,รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภายในงานยังมีการแจกปฏิทินภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน”

ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนร่วมชมงาน “๙ ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธาน” กับการแสดงชุดใหญ่ ศิลปนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าชมการแสดงครั้งนี้ได้ที่ โทร. 02-2016076 หรือเว็บไซต์  www.mcot.net/followthekingfootprint / FB : nineentertain

Share Button