“เจ เอส แอล” แสดงพลังรัก ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง ร.9

          รติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, วัชระ แวววุฒินันท์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จัดกิจกรรม  “รวมพลังรัก ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง”   รวมน้ำใจผู้บริหารและเหล่าพนักงานได้แสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ เจ เอส แอลฯ ลาดพร้าว 107

Share Button