“เทียนพุทธธรรม” บทเพลงพิเศษจาก “แอ๊ด คาราบาว”

2400x2400

บทเพลง เทียนพุทธธรรม เพลงพิเศษจาก “ยืนยง โอภากุล  (แอ๊ด คาราบาว)” ประพันธ์และบันทึกเสียงขึ้น เพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาแด่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)   บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค ฯ และ แอ๊ด คาราบาว จึงได้ผลิตมิวสิควีดีโอเพลง “เทียนพุทธธรรม” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยได้รับความเมตตา กรุณา จากพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ที่ช่วยร่ายทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง และให้ข้อมูลอย่างละเอียด

ทั้งนี้ รายได้จากการดาวน์โหลดเพลงทาง ไอทูนส์ สโตร์ หรือฟังได้จาก DEEZER, JOOX, TrueMusic และ แอปเปิล มิวสิค (หลังหักค่าใช้จ่าย) “แอ๊ด คาราบาว  และบริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค”  ขอมอบให้กับมูลนิธิ ชาติภูมิ ป.อ. ปยุตฺโต  ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณแด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และเป็นศูนย์ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของนักปราชญ์แห่งยุคสมัย เพื่อใช้เป็นสาธารณกุศลต่อไป

Share Button