เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร่วมปลุกพลังนักออกแบบไทย!

01

เปิดโครงการ Thai Designer Academy มอบโอกาสครั้งสำคัญกระทบไหล่แฟชั่นและสไตล์ไอคอนคนดัง พร้อมโชว์ผลงานบนเวที The Face Thailand Season 3และโกอินเตอร์ศึกษาดูงานแฟชั่นวีคระดับโลก Paris Haute Couture Fashion Week 2017 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทย จับมือกับพันธมิตรใหญ่ กันตนา กรุ๊ป เปิดโครงการ Thai Designer Academy ที่รวบรวมผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy พร้อมดึงเหล่าแฟชั่นและสไตล์ไอคอนร่วมเป็นวิทยากรอย่างใกล้ชิด อาทิ พลพัฒน์ อัศวะประภา เจ้าของแบรนด์ ASAVA ,ชัยชน สวันตรัจฉ์ เจ้าของแบรนด์ Goodmixer&Muse ,สุริยน ศรีอรทัยกุล เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับดัง Beauty Gems, ชวมณฑ์ ปวโรดม เจ้าของแบรนด์กระเป๋าหนัง S’uvimol , ภัทรียา ณ นคร อดีตผู้ดูแลและนำเข้า แบรนด์ระดับโลก Gucci , พันธ์สิริ สิริเวชพันธ์ ช่างภาพมืออาชีพระดับแถวหน้า และ บัญชา ชูดวง สไตล์ไดเร็กเตอร์อิสระและอาจารย์พิเศษด้านแฟชั่นดีไซน์

เริ่มต้นด้วย ไฮไลท์ที่หนึ่ง คือ ประสบการณ์ครั้งสำคัญที่เหล่าผู้ประกอบการและนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปแบบเจาะลึกด้วยหลักสูตร “Workshop Design Business” ที่ถูกออกแบบขึ้นพิเศษให้ครอบคลุมเนื้อหาและกระบวนการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจ อีกทั้งมีความเข้าใจในการทำธุรกิจแฟชั่นในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก 10 แฟชั่นและสไตล์ไอคอนคนดังที่จะร่วมเป็นวิทยากรอย่างใกล้ชิด อาทิ สมชัย ส่งวัฒนา จาก Flynow, พลพัฒน์ อัศวะประภา จาก ASAVA ,ชัยชน สวันตรัจฉ์ จาก Goodmixer&Muse , สุริยน ศรีอรทัยกุล จาก Beauty Gems, ชวมณฑ์ ปวโรดม จาก  S’uvimol , ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญหัวหน้าภาควิชาการสิ่งทอ ม.เกษตรศาสตร์ ,ดลชัย บุญยะรัตเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ชื่อดังของเมืองไทย ภัทรียา ณ นคร อดีตผู้ดูแลและนำเข้าแบรนด์ระดับโลก Gucci ,พันธ์สิริ สิริเวชพันธ์ ช่างภาพมืออาชีพระดับแถวหน้า และ บัญชา ชูดวง สไตล์ไดเร็กเตอร์อิสระและอาจารย์พิเศษด้านแฟชั่นดีไซน์

ไฮไลท์ที่สอง โอกาสครั้งสำคัญที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้แสดงผลงานการออกแบบสู่สายตาประชาชนในวงกว้างผ่านรายการดัง The Face Thailand Season 3 ที่มีผู้ชมมากถึงหลักล้านคน ที่จะสร้างการรับรู้ใน วงกว้าง ส่งเสริมภาพลักษณ์ และต่อยอดความสำเร็จได้ในอนาคต

ไฮไลท์ที่สาม การเปิดประสบการณ์วงการแฟชั่นระดับโลก กับกิจกรรมการดูงานแฟชั่นวีคระดับโลกที่ Paris Haute Couture Fashion Week

นอกจากนี้ หัวใจหลักที่สาคัญของโครงการนี้ คือ การนำเอาองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นบนเวทีโลกมารวมกันไว้ที่เดียวได้อย่างลงตัว พร้อมกับการร่วมเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพ ผ่านช่องทางที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีศักยภาพอย่างรายการ The Face Thailand เพื่อให้เกิดการยอมรับในความสามารถของนักออกแบบไทยและสร้างสรรค์ คลื่นลูกใหม่ประดับวงการแฟชั่นไทย ได้อย่างแน่นอน นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย02

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักออกแบบจากอุตสาหกรรม แฟชั่นไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” Thailand Industrial Design Center: Thai iDC  เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะไม่มีวันสิ้นสุด โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงาน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 0 2367 8201 , 0 2367 8227 และติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมได้ที่ www.dip.go.th หรือ facebook.com/dip.pr

Share Button