เหล่าศิลปินดารา/นักกีฬาทีมชาติ ปลื้มปิติร่วมตามเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เดินวิ่ง๙ นี้เพื่อประชา”

01

เมื่อเวลา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโครงการ เดิน – วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”  โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช  เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส  โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  และประธานคณะกรรมการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ รพ.ศิริราช

ภายในงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช จากนั้นเสด็จฯ ไปยังลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ทรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงแผ่นดินของเรา  แล้วเสด็จฯ ไปทรงติดสัญลักษณ์การจัดงาน และทรงลงพระนามาภิไธยแล้วทรงนำไปประดับบนบอร์ด “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานเดิน-วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”  จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินนำขบวนเดินร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้สนับสนุนการจัดงาน ศิลปิน ดารา นักแสดง พิธีกร นักกีฬาทีมชาติไทย และนักวิ่งไปยังหอประชุมกองทัพเรือเพื่อทรงปล่อยตัวนักวิ่ง  ระยะ 6 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 ระยะ รวมนักวิ่งกว่า  10,000  คน  โครงการ เดิน – วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  รพ.ศิริราช เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเคารพรักและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว อีกประการหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  จำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ในการก่อสร้าง ซึ่งเงินจำนวนนี้ยังไม่รวมงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจรักษา  ทั้งนี้ รพ.ศิริราชได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  2,000  ล้านบาท ที่เหลือต้องจัดหางบประมาณเอง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและพลังศรัทธาจากทุกท่านในการร่วมกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยสามัญ และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดความแออัดในตึกผู้ป่วยนอก  สามารถรองรับการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้มารับบริการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก ประมาณปีละ 3,000,000 คน และผู้ป่วยในอีกปีละประมาณ  87,000 คน  ความพิเศษของงาน เดิน – วิ่ง  ๙ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ครั้งนี้ คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มาจัดทำเสื้อวิ่งและเหรียญสำหรับมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน  ซึ่งเป็นการรวมพลังนักกีฬาเดิน – วิ่ง สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ร่วมเขียนปณิธานที่ตั้งใจจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ลงบนสติ๊กเกอร์ที่มีหมายเลข ๙ ออกแบบ โดยอาจารย์ช่วง มูลพินิจ  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  ติดลงบนแผ่นป้ายความยาว 12 เมตร  พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ร้องนำโดย กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต เดอะวอยซ์) พิธีกรดำเนินรายการโดย พัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์) ,มณีนาถ อ่อนพรรณ (หญิง) ถ่ายทอดสดตลอดงาน โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเหล่าคนบันเทิงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ดารา นักแสดง พิธีกร  ที่มาร่วม เดิน-วิ่ง  อาทิ รัชวิน  วงศ์วิริยะ (ก้อย), วิทยา  วสุไกรไพศาล(อั๋น), จรณ สอโส(ท็อป), อภิรักษ์   พหลแพทย (ข้าวโอ๊ต) ,ธารา  ทิพา(โบ๊ต),  ญาดา  มหานนท์ (ปู), จักรพันธ์  วงศ์คณิต(บอส),เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค(แพรว), ศศิมา  เวศอัศดรกุล(ทิพย์), มารุจน์ ประเสริฐศิลป์ (ชาฮับ), อติรุจ  กิตติพัฒนะ (แคน เดอะสตาร์ 8)กฤษกร  กนกธร (ตงตง เดอะสตาร์ 12)รวิสรารัตน์  พิบูลภานุวัธน  (พรีนเดอะสตาร์ 12), ภูรินท์ เรืองวิวัฒจรัส (เอ็ม), ชินารดี  อนุพงษ์ภิชาติ (น้องใยไหม), จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์(บีน), อัปสรสิริ   อินทรคูสิน (โซฟี่), เซฟฟานี่ อาวะนิค (เซฟ), วัชรบูลย์ ลี้สุวรรณ (โน้ต), พีรวัศ กุลนันทวัฒน์ (แอมป์), ศรสวรรค์  ภู่วิจิตร(อาย), กมลาสน์  เอียดศรีชาย(บี), ศิริกุล  อัตถปัญญาพล (เกด),จุลศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์  (บีน), ศุภกานต์  มุทุมล (กานต์ วง HUM) ,ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม)05

โดยในงานวันนี้ มีศิลปินดาราหลายคน เข้าร่วม เดิน-วิ่งด้วย อาทิ ก้อย รัชวิน , โน้ต วัชรบูล เซฟ เซฟฟานี่ , แอมป์ พีรวัศ ,โซฟี่ อัปสรสิริ , นนท์ ภูดิษฐ์ และ 3 พิธีกร  อาย ศรสวรรค์ ,  บี กมลลาสต์, เกด ศิริกุล โดยลงวิ่งในระยะ 6  กม และหลังจากที่ดารานักแสดง ได้กลับมาถึงเส้นชัย ที่ รพ ศิริราช ต่างเข้าร่วมเขียนคำปณิธานนำไปติดไว้ที่บอร์ดปณิธานที่บริเวณลานพระบิดาร่วมกับนักวิ่งทุกคน งาน เดิน- วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร  ๘๔  พรรษา เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส ซึ่งนอกเหนือจากร่วมกิจกรรมแล้ว ทุกท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล สามารถร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658-60, 0 2419 7646-8 หรือบริจาคผ่านโครงการ ทำดีได้ ด้วยปลายนิ้ว โดยกด *984*100# โทรออก ครั้งละ 100 บาทได้อีกด้วย

Share Button