web analytics

‘เอมมี่’ปลื้มรับบทพระนางอัมราปาลี

‘เอมมี่’ปลื้มรับบทพระนางอัมราปาลี

ได้รับเกียรติให้มารับบทเป็นพระนาง “อัมราปาลี” หญิงสาวที่เป็นโสเภณีแต่สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้  ในภาพยนตร์เรื่อง “777นะชาลีติ(พระสีวลี)”ผลงานการกำกับของผู้กำกับหญิง ครูมิ้งค์-เพ็ญจันทร์วงศ์สมเพ็ชร อำนวยการสร้างโดย อาจารย์ป๊อบ-โชตณภรบวรมหาบุญบารมี  ทำให้นักแสดงสาว เอมมี่-อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์ หรือ เอมมี่ แม็กซิมถึงกับออกปากว่าดีใจมากและตอบรับเล่นทันทีที่มีคนติดต่อมา

“เรื่องนี้เอมมี่ต้องบอกก่อนว่าดีใจมากที่ได้มารับบทเป็นพระนางอัมพปาลี เป็นนางคณิกาหรือโสเภณีที่สวยงามในเมืองไพศาลี แคว้นวัชชี ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ซึ่งตามประวัติ พระนางได้ถวายสวนมะม่วงอันเป็นสมบัติของนางให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ในปลายพุทธกาลด้วย และพระนางก็เลื่อมใสในศาสนามาก ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากที่ให้เอมมี่ได้มีโอกาสมารับบทนี้ ซึ่งงานอะไรก็ได้ที่เอมมี่สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนได้ลึกซึ้งหรือทำความรู้จักเกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้นเอมมี่ก็ยินดี

พระนางอัมพปาลีท่านมีตัวตนจริงๆ ตามศาสนาพุทธนะคะ จริงๆ คือท่านเป็นโสเภณี แต่ท่านเป็นผู้ให้มากเลยนะคะ พระนางเห็นเจ้าชายสิทธัตถะ หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพร้อมพระอานนท์ กำลังจะไปเมืองกุสินาราเพื่อดับขันธปรินิพพาน ผ่านมาทางสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางทราบจึงไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของตนด้วย และให้ที่ที่เป็นสวนมะม่วงให้เจ้าชายสิทธัตถะได้แสดงธรรมและปฏิบัติด้วย จนเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอรหันต์ และพระนางก็ได้ฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้สำเร็จพระอรหันต์ด้วย”

ภาพยนตร์ 777 นะชาลีติ (พระสีวลี) หนังมหาบุญบารมีแห่งปี นำแสดงโดย โอ๊ต-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ ,แอ-ภัทราริน  ปัญญานุตธรรม  ,ตวง -สาวิกา กาญจนมาศ ,เอ็มมี่-อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน,จ๊อบ-ไตรรงค์ ชัยนรานนท์  ,ชายแฮ็คส์ สุทธา ทวีศรีธนโชค , แจ็ค-อธิบดี พันตาวงศ์ ฯลฯ พร้อมสู่โสตกระแสความดี 3 มกราคม 2562 ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ

Share Button

admin