web analytics

“เอส-นุ้ย-ปันปัน-เอ้” แท๊กทีร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้สามเณร”

“เอส-นุ้ย-ปันปัน-เอ้” แท๊กทีร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้สามเณร”

เดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับศิลปินนักแสดงดาราจิตอาสา “เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, นุ้ย-เกศริน เอกธวัชกุล, ปันปัน-สุทัตตา อุดมศิลป์” และ “เอ้-สยุมภู นิลวรรณ” โปรดิวเซอร์และวิทยากรในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วม  “โครงการ จิตอาสาพัฒนาการเรียนรู้สามเณร” โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ บรรลุจุดหมายการจัดการศึกษาของสามเณร ซึ่งทั้ง 4 ท่านได้รับการแต่งตั้งจาก พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ให้เป็นหนึ่งใน “คณะกรรมการ” จัดการในโครงการดังกล่าว

โดยเริ่มจัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ครั้งที่ ๑ โดยมี คุณภควดี  จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กรตัวแทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนตลอดโครงการฯ ณ ห้องประชุม อาคารวิริยะชัย ชั้น ๑๐ วัดธรรมมงคล ปุณวิถี ๒๐ สุขุมวิท ๑๐๑

Share Button

admin