web analytics

เฮเฟเล่ เดินหน้าโครงการแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่สังคม

เฮเฟเล่ เดินหน้าโครงการแบ่งปันสิ่งดีๆ แก่สังคม

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและครัวเรือนพร้อมทั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์มาตรฐานจากประเทศเยอรมนีสานต่อวิสัยทัศน์และแนวนโยบายด้านซีเอชอาร์ของบริษัท ในการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ภายใต้การดำเนิน โครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข”  ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้รวมพลคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียน ห้องน้ำและทาสีกำแพงให้กับ โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

นางมาริวิค เฮลสเติร์น ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เฮเฟเล่(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เฮเฟเล่ เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม มาโดยตลอด  โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และในฐานะที่แบรนด์เฮเฟเล่ เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เพื่อการใช้งาน สำหรับบ้านและอาคารอย่างครบวงจร เราจึงต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเฮเฟเล่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน ที่ยังขาดแคลน โดยได้จัดทำ โครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข”  ขึ้น และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาและการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี โดยการซ่อมแซมบูรณะและสร้างห้องน้ำใหม่ดัวยสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากเฮเฟเล่ 

พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับน้องๆ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท เพื่อนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษา และเป็นการยกระดับ สุขอนามัยที่ดีให้กับน้องๆ เยาวชน”  สำหรับ โครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม โรงเรียนดี ชีวิตมีสุข ปี 7” ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานเฮเฟเล่ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครูอาจารย์และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาบัว ที่มาร่วมทำกิจกรรม สันทนาการร่วมกันกับพี่ๆ พนักงานจากเฮเฟเล่ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เฮเฟเล่ต้องการหยิบยื่นแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนของชาติ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการบูรณะสิ่งก่อสร้าง ภายในโรงเรียน แต่ยังเปรียบเสมือนการส่งมอบกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเฮเฟเล่มุ่งมั่นจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของเยาวชนให้ดีขึ้นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงความสำเร็จในทางธุรกิจ แต่เฮเฟเล่ยังมุ่งมั่นส่งต่อความห่วงใย และดูแลสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถสร้างผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต การมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เรามิอาจมองข้าม  บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จะยังคงเดินหน้าแบ่งปันความสุขอีกอย่างต่อเนื่อง เราคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์และได้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนให้กับสังคมไทย

Share Button

admin