“โบวี่-อัฐมา” ร่วมปลุกจิตสำนึก..ใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม

ดาราสาวหัวใจธรรมะ “โบวี่ – อัฐมา  ชีวนิชพันธ์”  ได้มีโอกาสมาร่วมงาน ครบรอบ 5 ปีการก่อตั้งมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้าฯ ภายใต้ชื่องาน “Modern Living in Buddhist Way ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่” ณ ห้างสรรพสินค้า CentralWorld ชั้น 1 ลานอีเดนที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ด้วยวัตถุประสงค์ในการปลุกจิตสำนึกของบุคคลให้ใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมในยุคดิจิตอล เพื่อไม่ให้ถูกครอบงำโดยอิทธิพลของ Social Media ภายใต้แนวคิดที่ว่าวิถีธรรมกับวิถีชีวิตไม่ใช่เส้นขนาน แต่สามารถมาบรรจบกันได้
นอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ “พระอาจารย์ ไพศาล  วิสาโล, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, ปอย – ตรีชฎา  เพชรรัตน์, แทนคุน จิตต์อิสระ” ฯลฯ รวมไปถึงนักแสดงสาวสวยอย่าง “โบวี่-อัฐมา  ชีวนิชพันธ์”  ที่ได้มารับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานบนเวที  ซึ่งดาราสาวเปิดเผยว่า “รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้  ตอนนี้โบเองก็หันเหชีวิตด้านหนึ่งเพื่ออุทิศตนให้งานพระพุทธศาสนา ได้ค้นพบกับวิถีชีวิตใหม่ ดั่งที่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี (ประธานมูลนิธิ) กล่าวถึงแนวคิดในการทำ ‘นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ’ ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งของมูลนิธิว่า “ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ เป็นเรื่องเดียวกัน” เราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และภายในงานยังมีงานเสวนาที่น่าสนใจบนเวทีอีกด้วยค่ะ”  02
ซึ่งงานดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกัน และยับยั้งการลบหลู่พระพุทธรูปและสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา นอกเหนือไปจากการทำงานร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อยับยั้งการนำสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์มาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความเสื่อมถอยในพุทธศาสนา  รวมถึงการเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกอันดีงามให้แก่สังคมดังรายละเอียดในเว็บไซต์www.knowingbuddha.org

Share Button