“โบวี่-อัฐมา” แนะนำของขวัญปีใหม่อันล้ำค่าทางจิตใจ

01

นักแสดงสาวสวยใจบุญ “โบวี่ – อัฐมา ชีวนิชพันธ์” แนะนำของขวัญปีใหม่อันล้ำค่าทางจิตใจ ‘นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ’ ฉบับพิเศษ “ธ สถิตอยู่ในหทัยราษฏร์” พร้อมเชิญชวนชมนิทรรศการ “Modern Living with Buddhism Way ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ชั้น 1 ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ฉบับพิเศษ “ธ สถิตอยู่ในหทัยราษฏร์” จัดทำโดย มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองรอบที่ 2 ในราคา 170 บาท มี 256 หน้า ปกพิมพ์ทองพิเศษ สี่สีทั้งเล่ม  กระดาษอาร์ตอย่างดี สองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่ง อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล (ประธานมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า และบรรณาธิการนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ) ได้จัดทำนิตยสารฉบับบันทึกประวัติศาสตร์อย่างสมพระเกียรติ โดยเนื้อหาภายในรวมเรื่องราวพระราชประวัติ มุมความรัก พระราชกรณียกิจต่างๆ พระอัจฉริยภาพ พระราชดำรัส บันทึกเหตุการณ์ช่วงเสด็จสวรรคต และพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใจแง่มุมธรรมะ รวมทั้งพระกระยาหารทรงโปรด นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาธรรมะและแรงบันดาลใจจากทีมนักเขียน และนักเขียนรับเชิญพิเศษ อาทิ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล รวมถึงบทความ Dear America ที่ปลุกจิตสำนึกรักชาติ และสถาบัน จากอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล รายได้จากการจำหน่ายนิตยสารหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สั่งจองได้ที่ www.smile-unit.com/product/282/ และ Facebook Page: @5000smagazine

นอกจากนี้สาว “โบวี่-อัฐมา” ยังเชิญชวนชมงานนิทรรศการ “Modern Living with Buddhism Way ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่โดย มูลนิธิโนอิ้งบุดด้า ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้  ป้องกัน และยับยั่งการลบลู่พระพุทธรูป และสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา อันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความเสื่อมถอยในพระพุทธศาสนา รวมถึงการเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกอันดีงามให้แก่สังคม ภายในงานยังมีงานเสวนาที่น่าสนใจและกิจกรรมต่างๆ ด้านธรรมะที่เรียบง่าย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ งานจะจัดขึ้นระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ชั้น 1 ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Share Button