web analytics

กฟผ. ร่วมออกบูธ Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020 Dubai   

กฟผ. ร่วมออกบูธ Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020 Dubai   

ชูนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานภายใต้คอนเซปต์ “EGAT SMART ENERGY SOLUTIONS”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมโชว์นวัตกรรม ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานของ กฟผ. สู่เวทีโลกในงาน World Expo 2020 DUBAI ที่จัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดย กฟผ. จะร่วมออกแสดงผลงานในอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ในสัปดาห์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2565 นี้ ด้วยคอนเซปต์ “EGAT SMART ENERGY SOLUTIONS” ซึ่งเป็นแนวคิดจากที่ กฟผ.มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมพลังงานอย่างครบวงจร โดยภายในบูธ มีการจัดแสดง Model and Animation ของ EGAT Group

โดยภาพรวมของการจัดแสดงงาน กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยใช้นวัตกรรมทุกรูปแบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลงานที่นำไปแสดงในงานประกอบด้วย การซื้อขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy Certificate: REC)โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox)  ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EGAT’s Smart Energy Solution : ENZY)  และภายในบูธมีการนำ Model โรงไฟฟ้าไฮบริดซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำที่เขื่อนสิรินธร ขนาด 45 เมกะวัตต์ ถือเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนำระบบ Energy Management System มาใช้ควบคุมและบริหารจัดการ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้แก่พลังงานหมุนเวียน

จากสถานการณ์วิกฤติการณ์และเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และย่อมส่งผลต่อความต้องการพลังงาน กฟผ. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมแสดงงานในครั้งนี้ จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับ EGAT Group และประเทศไทยได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

admin

admin