web analytics

กสอ. บุกเชียงใหม่ เสริมสร้างการรับรู้กองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

กสอ. บุกเชียงใหม่ เสริมสร้างการรับรู้กองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

S__2539565“นายอุตตม สาวนายน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “เสริมสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด ” ครั้งที่ 2 ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัด แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเน้นการสร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องต่อนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือพัฒนาต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทุกสาขา และศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี  www.smessrc.com หรือ Call Center 1358

admin

admin