web analytics

คณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏเชียงรายเจ๋ง คว้ารางวัล “สถาบันยอดเยี่ยม” โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 12

คณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏเชียงรายเจ๋ง คว้ารางวัล “สถาบันยอดเยี่ยม” โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 12

นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับรางวัล “สถาบันยอดเยี่ยม” จาก “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” ซึ่งรางวัลนี้พิจารณาจากสถาบันและอาจารย์ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ และเต็มที่ในการผลิตผลงานร่วมประกวดในโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติบัตร ทั้งยังได้สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนมาโดยตลอด

พร้อมกันนี้ นักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย นายนันทพันธ์ กันธิมา    นายบูรพันธ์ สุภาอิน และนายธนโชติ สุปง ยังได้รับมอบเงินรางวัลจากการส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “ป่าซ่อนมลพิษ” ซึ่งผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันสองร้อยกว่าทีมทั่วประเทศและยังได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบอกช่อง 7

รางวัลนี้นับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพต่อไปในอนาคต

t

t