web analytics

คดีแย่งสิทธิ์ถือหุ้นโรงแรมแกรนด์ บิสิเนส ส่อเค้าวุ่น

คดีแย่งสิทธิ์ถือหุ้นโรงแรมแกรนด์ บิสิเนส ส่อเค้าวุ่น

หลังคู่กรณียื่นหนังสือคัดค้านนายทะเบียน เชื่อหมิ่นเหม่ละเมิดคำสั่งศาล   

ที่กระทรวงพาณิชย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “นายสุวนิตย์ ศิริสิงหล” กรรมการบริษัทอินเตอร์ โดเมสติค เคอร์เรนซี่ จำกัด ผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ บิสิเนส อินท์ ซอยสุขุมวิท 11 ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ “นายอดิสรณ์ สันตติไพรวัลย์” ผู้อำนวยการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอคัดค้านคำสั่งของ “นายพรชัย คุณเจริญ” นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ภายหลังได้มีหนังสือที่ พณ ๐๘๐๕.๐๒/๒๗๕ ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ขอให้ “นายสุวนิตย์ ศิริสิงหล” เข้าชี้แจง และส่งสำเนาหลักฐานการโอนหุ้นฯ เพื่อนำไปพิจารณาคำร้องขอของ “นายวีระชัย สุธีรชัย” ที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ กับส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง โดยจะต้องดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือUntitled-1

“นายสุวนิตย์” เปิดเผยว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 มติที่ประชุมใหญ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีคำสั่ง กรณีข้อพิพาทระหว่างนายสุวนิตย์ ศิริสิงหล กับนายวีระชัย สุธีรชัย ในการแย่งสิทธิ์ถือหุ้นบริษัทอินเตอร์ โดเมสติค เคอร์เรนซี่ จำกัด เห็นควรให้รอคำพิพากษาจากศาล ก่อนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางจะดำเนินการใดๆ เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ซึ่งนายพรชัย คุณเจริญ ผู้เป็นนายทะเบียนทราบอยู่แล้ว แต่ยังกระทำการยื่นหนังสือคำสั่งดังกล่าว ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น นายสุวนิตย์ ศิริสิงหล จึงขอเข้ายื่นหนังสือ ไม่สามารถทำการชี้แจงและจัดส่งเอกสารได้ในขณะนี้  เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการขัดคำสั่งของมติที่ประชุมใหญ่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมขอให้มีการตรวจสอบที่มาของคำสั่ง

admin

admin