web analytics

คนวงการตบเท้าร่วมตัดสิน “พจนศิลป์ ปี 2” พลังแห่งการเกื้อกูล

คนวงการตบเท้าร่วมตัดสิน “พจนศิลป์ ปี 2”  พลังแห่งการเกื้อกูล

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน โดย บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านวาทศิลป์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “เกื้อกูล”  ด้วยการประกวดพูดในหัวข้อ “ พลังแห่งการเกื้อกูล”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ “พจนศิลป์” พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารวม 200,000 บาท

จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 600 คนโดยล่าสุดได้มีการตัดสินรอบสุดท้าย ซึ่งเต็มไปด้วยความเข้มข้น แต่สนุกสนานอย่างที่สุด โดย “นางสาวภาลินี  สินทอง” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ, นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองอันดับ 1, นางสาวอารยา ส่งศรีเกตุ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รางวัลรองอันดับ 2, สามเณร วศิลป์ เรืองวรบูรณ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ นางสาวพิชชาพร กุลเรือง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย ปิดท้ายด้วยรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่  นางสาวภัทรภร ยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งานนี้ “คุณสิทธิชัย แก้วจินดา” ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วิราพร จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

04

ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล พร้อมด้วย อาจารย์จตุพล ชมพูนิช, ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ วศิน บุณยาคม คณะกรรมการ ที่ อสมท เมื่อวันก่อน แล้วพบกับโครงการดีงามได้อีกครั้งปีหน้านะจ้า

admin

admin