web analytics

“คุณพระช่วย..ตั้งโรงทานต้านโควิด”

“คุณพระช่วย..ตั้งโรงทานต้านโควิด”

เวลา 11:30 น. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี ร่วมใจตั้งโรงทานแจกอาหารฟรีทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป

เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชประทานพระดำริให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19

พร้อมทั้งทรงดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรแต่ยังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพของประชาชนทำให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชน

ในการนี้ทางวัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี จึงได้เปิดโรงทานให้ความช่วยเหลือขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2563  เวลา 11.30 – 13.00 น. (วันละ 500 ชุด) โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนออกโรงทานในครั้งนี้ได้แก่ อำเภอบางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิกล้าธรรมบริษัทวังน้อยเบเวอเรชจำกัด บริษัทพรีเซ็นส์การโยธาและพรีเซ็นส์โลจิสติกส์จำกัดในเครือพรีเซ็นส์กรุ๊ป ร้านน้ำพริกนิตยา-นิตยาไก่ย่าง ร้านผัดไทชาววังตะวันดา พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

Share Button
admin

admin