web analytics

ฉลอง 28 ปี ท่าเรือแหลมฉบัง

ฉลอง 28 ปี ท่าเรือแหลมฉบัง

  ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร(คนกลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 28 ปี” เพื่อยกระดับการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ของประเทศไทย และยกย่องการเป็นท่าเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมี นิติ วิวัฒน์วานิช(ที่ 4 จากซ้าย), เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) และ ชาย นาคะนิธิ(ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 3 ห้องเวอร์ติคัล บอลรูม โรงแรม MYTT Beach Hotelจังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน

รายชื่อบุคคลในภาพ /จากซ้าย 

1.         คุณนรา อยู่สุข                             ประธานชมรมขนส่งสินค้า ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรี

2.         มร.โคกิ อะคิชิโนะ                        ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.         เรือโทยุทธนา โมกขาว                   รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง

4.         คุณนิติ วิวัฒน์วานิช                      นายอำเภอศรีราชา

5.         ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร    ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่ง ประเทศไทย

6.         เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์            นักบริหาร 16 ประจำ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

7.         คุณชาย นาคะนิธิ                         นายกสมาคมประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์

8.         คุณดำรงค์ ปานเกตุ                      ผู้แทนผู้เช่าพื้นที่

9.         คุณชัยวัฒน์ ศศิวิมลพรรณ             ผู้แทนนายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี

Share Button
t

t