web analytics

ชลบุรีส่งเสริม “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” สะท้อนวิถีชีวิต คนบางเสร่

ชลบุรีส่งเสริม “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” สะท้อนวิถีชีวิต คนบางเสร่

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดงานแถลงข่าว
โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่
เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

          วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดย นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมี คุณอำไพ ศักดำนุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี , คุณวลีพร อินอนงค์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน บางเสร่ พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆ และศิลปินลูกทุ่งสาวสวย เปาวลี พรพิมล เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ลาน กิจกรรมชุมชนบางเสร่ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้าน ม.4 บางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

    จังหวัดชลบุรี มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ชลบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกถือว่าจัดอยู่ในระดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัด

           การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเอง คือ ชุมชนชายทะเล มีวิถีชีวิตในการทำประมงพื้นบ้าน จูงใจ ให้นักท่องเที่ยว กลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เข้ามาชมและศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ และศักยภาพของพื้นที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบเอง หรือพัทยา ซึ่งสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวได้ สิ่งเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

           การพัฒนาแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ เป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุน และเสริมสร้าง เศรษฐกิจ รากฐานให้เจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ชุมชน โดยในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. กิจกรรมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”
2. กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “บางเสร่ บ้านฉัน” 3. การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “บางเสร่ยิ้มได้”
4. กิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ระดับประเทศ
5. กิจกรรมเดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่)
6. กิจกรรมประกวดวงดนตรีไทย ระดับจังหวัด
7. กิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

           สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สอบถามได้ที่ โทร 03 827 6407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ – ตลาดดีวิถีชุมชน

Share Button
t

t