web analytics

ชีวจิต แบรนด์สุขภาพภายใต้อมรินทร์กรุ๊ป จัดมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2020”

ชีวจิต แบรนด์สุขภาพภายใต้อมรินทร์กรุ๊ป จัดมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2020”

รางวัลแห่งความภูมิใจของคนสุขภาพ

ชีวจิต กูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพ  ฉลองก้าวสู่ปีที่ 23 ของนิตยสารชีวจิต  ซึ่งก่อตั้งโดยคุณชูเกียรติ  อุทกะพันธุ์และอาจารย์สาทิส  อินทรกำแหง  ด้วยปณิธานที่ต้องการเผยแพร่การแพทย์แบบผสมผสานและการรักษาสุขภาพตามหลักธรรมชาติ  ในโอกาสนี้เองจึงได้ จัดงานมอบรางวัล “ชีวจิต Awards 2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ให้แก่บุคคลคุณภาพ   องค์กรคุณภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยคะแนนส่วนหนึ่งเป็นเสียงตอบรับจากการชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของผู้อ่านและแฟนชีวจิต ที่โหวตผ่านทางเว็บไซต์  www.goodlifeupdate.com  และแฟนเพจนิตยสารชีวจิต   อีกส่วนหนึ่งเป็นการร่วมคัดเลือกโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  6  ท่าน  ได้แก่           คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิต ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย คุณผกา  เส็งพานิช  กูรูอาหารชีวจิตของเมืองไทย ดร.สุเทพ นิ่มสาย  อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  และ          คุณนภ พรชำนิ ศิลปิน นักร้องชื่อดัง  ประเภทของรางวัล มีดังนี้ 

CHEEWAJIT’S CHOICE มอบให้แก่เกษตรกร  เจ้าของผลิตภัณฑ์ องค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิต   เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรงของคนในสังคม  ที่ได้รับการยกย่องและคัดเลือกโดยผู้บริหารและทีมบรรณาธิการชีวจิต แบ่งออกเป็น  3  สาขา คือบุคคล (Influencer) องค์กร  (Organization ) และฟาร์ม( Farm )           

INNOVATION READER’S VOTE  มอบแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย   ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  รวมถึงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

GURU’S PICK คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก หลากหลายสาขา มอบแก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก (Organic Product)   แบ่งเป็นหมวดย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร (Food) เครื่องดื่ม(Drink) เครื่องสำอาง(Beauty) และผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน  (Homecar) 

READER’S VOTE คะแนนเสียงจากผู้อ่านและผู้ติดตามชีวจิตจากช่องทางต่าง ๆ ที่มีความ ประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ 

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัล  CHEEWAJIT’S CHOICE ให้กับบุคคลและองค์กรคุณภาพพร้อมด้วย คุณวาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหาร นิตยสารชีวจิต ร่วมมอบรางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล โดยมีตัวแทนของแบรนด์ที่ได้รับรางวัลรวมถึงนักแสดง  คนดังเจ้าของแบรนด์มาร่วมรับรางวัล อาทิ คุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Xam 100 (แซม-วัน-ฮัน-เดรท) คุณหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะและคุณปุ้ย พิมลวรรณ หุ่นทองคำ เจ้าของแบรนด์ Dr.W (ด๊อกเตอร์ดับเบิ้ลยู)                  ณ เดอะกลาสเฮ้าส์  ปาร์คนายเลิศ  เมื่อบ่ายวันที  19  พฤศจิกายน  2563 

วาสนา พลายเล็ก บรรณาธิการบริหาร นิตยสารชีวจิต  เผยว่า “ชีวจิต ทำหน้าที่เป็นสื่อสุขภาพเพื่อคนไทยมาตลอด  22  ปี   ได้เห็นการเติบโตของคนรักสุขภาพ  ที่ไม่ได้มองว่าการดูแลสุขภาพเป็นแค่เทรนด์อีกต่อไป  แต่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ  ในฐานะสื่อสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ  เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพต่อเนื่อง  อย่างเข้มแข็ง  มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนและสร้างสังคมสุขภาพให้แข็งแกร่งขึ้น  โดยส่วนหนึ่งคือการยกย่องเชิดชูบุคคลทำงาน  ในทุกระดับตั้งแต่เป็นคนตัวเล็กๆ เจ้าของฟาร์ม  ไปจนถึงองค์กร หรือธุรกิจขนาดใหญ่  ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงการมอบรางวัลนี้”

ร้อยเอก นายแพทย์สุรชา ลีลายุทธการ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย                         หนึ่งในคณะกรรมการในการคัดเลือกรางวัล เผยว่า “ปีนี้ผลิตภัณฑ์เยอะกว่าเดิม มีหมวดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และล้วนแต่มีความน่าสนใจทำให้ ตัดสินใจยากขึ้นกว่าเดิม  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีในแง่มุมต่างๆ ตามเกณฑ์การตัดสิน   3 ข้อ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องไม่มีโทษ ไม่มีพิษต่อร่างกาย ประโยชน์ การส่งมอบคุณค่าให้กับคนใช้ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้กับคนไข้หรือผู้ใช้”

คุณผกา  เส็งพานิช ที่ปรึกษาด้านอาหารชีวจิต เผยว่า  “ในปีนี้ตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนามากขึ้น ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ  เพราะเราได้ทดลองจริงทั้งรสชาติ   เริ่มตั้งแต่อ่านฉลากดูส่วนผสม หาจุดเด่นว่าดีต่อสุขภาพอย่างไร    ในฐานะผู้ที่เป็นคนทำอาหารจริง  ก็จะนำผลิตภัณฑ์มาทดลองว่าอะไรดีที่สุด เพื่อคุณภาพและสุขภาพที่ดีของทุกคน รางวัลจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับคนในสังคมไทย”

 ดร.สุเทพ นิ่มสาย อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า 

“ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ร่วมเป็นคณะกรรมการ  จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการคัดเลือกโดยเน้นบรรจุภัณฑ์ทีมีการออกแบบและดีไซน์ที่ดี สามารถรักษาคุณภาพของตัวสินค้า กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากใช้สินค้า  ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนได้ รวมถึงยังย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า “ส่วนตัวแล้วเป็นแฟนคลับของชีวจิตมานาน รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรที่ตัวเราชื่นชอบ ในการตัดสินให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลักคือ คุณประโยชน์  มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากแค่ไหน  คุณภาพ มีองค์ประกอบอย่างไร แหล่งผลิตเป็นอย่างไร คุณค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน คุณธรรม สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีราคาสมเหตุสมผลที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน    โดยถือว่ารางวัลนี้  เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวชีวจิต ทั้งในส่วนผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ที่ช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สุขภาวะที่ดี หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างรู้คุณค่า ผืนแผ่นดินแห่งนี้จะเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นและมั่นคงให้กับตัวเราและลูกหลานของเราไปอีกนานเท่านาน”

คุณนภ พรชำนิ กับการมาร่วมเป็นคณะกรรมการครั้งแรก   “รู้สึกตื่นตา ตื่นใจ มีสินค้าอุปโภค บริโภคมากมายมาให้ทดลองใช้กว่า 200 ชนิด เกณฑ์การตัดสินของผมผลิตภัณฑ์นั้นต้องทำให้รู้สึกตื่นเต้นและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่รักษ์โลก ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้แล้วจะซื้อและสนับสนุนแน่นอนในอนาคตเปรียบตัวเองเสมือนผู้บริโภคคนหนึ่ง ได้ทำการทดลองประมาณ1 เดือน เป็นการใช้เวลาเพื่อคัดเลือกแบรนด์ที่ใช้สำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง อยากจะให้กำลังใจการทำชีวจิต Awards ต่อไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีให้กับสังคมครับ”

รางวัล ชีวจิต Awards 2020

รางวัล Cheewajit’s  Choice   :   Influencer   ​-    นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์

– อ.อุบล เตชะมณีสถิตย์

รางวัล Cheewajit’s  Choice   :   Farm     –  Ginger   From Farm To City

– Hanada Organic Changes Life

รางวัล Cheewajit’s  Choice   :   Organization  – GC  ผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืน Sustainability Living

​​​​​​- ISUZU บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

​​​​​​- Patom Organic Living

​​​​​​-  ดอยคำ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural Food   

– Amberi ลูกเดือยต้มกึ่งสำเร็จรูป

– Masterchef   Masterchef   Umami  Sauce

–  Moki กลุ่มพาสต้าโอ๊ตไฟเบอร์

– Saijai SAIJAI น้ำจิ้มสุกึ้เพื่อสุขภาพ

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural Drink     

– Eight  Plus น้ำดื่ม และน้ำแร่ pH8+ จากแหล่งน้ำแร่อัลคาไลน์ธรรมชาติ (คุณสมบัติด่าง)

​- INNA งาดำปรุงสำเร็จ

​- Pochong เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรและพฤกษชาติ  32 ชนิด

​- Pola Soymilk  All You Need In One  Cup

​- V-Soy Soymilk no sugar

รางวัล Reader’s  Vote   :   Natural Beauty     

​- Bio – Oil Skincare Oil

– Chanada Organic Haircare Products

 รางวัล Reader’s  Vote   :   Organic Food

– Fair D Thai Hom Mali Brown Rice with Mixed Quinoa

– Lumlum Organic Sriracha Chilli Sauce

– Organic  Seeds  ออร์แกนิค เบอร์รี่ มิกซ์

รางวัล Reader’s  Vote   :   Organic Drink

– U  Smile 101  Gold Ginger Nano Veggie

– U  Smile 102 Raw Banana Nano Veggie

รางวัล Reader’s  Vote   :   Organic Beauty

​- skinplants ARGAN OIL

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural Drink

​- V-Soy Soymilk with Multigrain

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural Beauty

​- Kaff & Co Ginger Rhizome & Kaffir Lime Scalp Treatment

​- Lalil  Hair Loss Rescue Shampoo And Lalil Hair Loss Rescue Conditioner

รางวัล Guru’s Pick    :   Natural Homecare

​- Ali CITRUS LAUNDRY DETERGENT

​- Herbaldent+  Herbal Neem Toothpaste

รางวัล Guru’s Pick    :   Organic  Food

​- NAMWAH ORGANIC RAW BANANA POWDER

​- Hanada  หญ้าหวานบดผง

​- ข้าวหอมไทไท Organic Hommali Brown Rice

รางวัล Guru’s Pick    :   Organic  Drink

​- U  Smile 101  Banana Flower and Ginger Nano Veggie

​- U  Smile 101 Pandan and Mulberry Leaves Nano Veggie

รางวัล Guru’s Pick    :   Organic  Homecare

​- Phutawan ORGANIC ROSE  WATER HAND SANITIZER GEL

รางวัล Innovation Reader’s Vote

​- CordyThai ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย

​- Dill Sleeping Promoter Dietary Supplement

​- DR. W AXtend plus Ceramide

​- G2X

​- J-Care Undernatured   Collagen  Type 2 (UC-II ®)

​- JREISHI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจเรชิ

​- Kindee เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า

​- linhzhimin หลินจือมิน

​- linhzhimin Extra หลินจือมิน เอ็กซ์ตร้า

​- S  Vera Plus น้ำว่านหางจระเข้ผสมโกจิเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่

​- SOD More สารต้านอนุมูลอิสระ จากผักผลไม้ 125 ชนิด

​- X8

​- Xam  100 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

​- Zengo

ติดตามแบรนด์เพื่อสุขภาพและอัพเดตข่าวสารของชีวจิตได้ทาง www.cheewajit.com , facebook : นิตยสารชีวจิต และ Instagram : @ Cheewajitmedia

Share Button
t

t