web analytics

ช่อง 7 HD ชวนแต่งชุดไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ช่อง 7 HD ชวนแต่งชุดไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการปกครอง การประกอบสัมมาอาชีพ จึงพระราชทานพระราชดำริให้ประชาชน ได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

06

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และร่วมเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 2100 น. และวันศุกร์-เสาร์ ขยายเวลาถึง 22.00น.02

โดยในงานนี้จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กุศโลบายในการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ผ่านนิทรรศการต่าง ๆ และยังได้พบกับกิจกรรมมากมาย รวมถึงการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การร้อยดอกไม้สด การปักผ้า ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนรู้การประดิษฐ์งานศิลปะชั้นสูงเพื่อนำไปประกอบอ าชีพได้  07

พบกับการตกแต่งประดับประดาจำลองบรรยากาศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกมาเป็นโซนต่าง ๆ ทั้ง โซนพระลานพระราชวังดุสิต ที่ประดับประดาด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างวิจิตร ทั้งยังรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ให้ได้ชมด้วย สำหรับโซนสนามเสือป่า จัดเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนสินค้าจาก หน่วยงานราชการในพระองค์ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย และยังมีโซนอาหาร ตามแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย ด้วยการออกร้านอาหาร ขนมโบราณแบบไทย ๆ นานาชนิดที่หาทานได้ยาก03

นอกจากได้ร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงอย่างใกล้ชิดรวม 50 ชีวิต และยังได้พบกับผู้ประกาศข่าวจาก ช่อง 7HD อีก 17 ชีวิต ที่ยังคงพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 มาร่วมถ่ายทอดบรรยากาศย้อนยุคอันอบอุ่นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม ในทุกวันจันทร์ –พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 17.00 – 20.00 น.โดยวันพุธที่ 28 ก.พ. พบกับ เติม-เติมเศวตชัย / พระพาย-รมิดา พฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.พบกับ เมฆ-จุติ / แซมมี่ เคาว์เวลล์ วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. พบกับ บิ๊ก-ณทรรศชัย / เนย-ปภาดา วันเสาร์ที่ 3 มี.ค.พบกับ บอส-ชนกันต์ / เกรซ-พัชร์สิตา วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. พบกับ เบนซ์ –ปุณยาพร / พีพี-พัชญา04

และยังมีทีมผู้ประกาศข่าวจาก ช่อง 7HD ร่วมเติมสีสันให้ครบเครื่องด้วยการแต่งกายชุดไทย เพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม ดังนี้ วันจันทร์ที่ 5 มี.ค.  พบกับ ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ /      บัวบูชา ปุณณนันท์ วันอังคารที่ 6 มี.ค. พบกับ กฤษดา นวลมี / ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร และ ศจี วงศ์อำไพ วันพุธที่ 7 มี.ค. พบกับ เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์/ กมลาสน์ เอียดศรีชาย และ จีรนันท์ เขตพงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค. พบกับ ชัยอนันต์ ปันชู / กุลธิดา พงษ์แจ่ม และ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. พบกับ ช่อฟ้า เหล่าอารยะ / ภานุรัจน์ ศนีบุตร วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. พบกับ สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ / ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์ และ วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. พบกับ เหมือนฝัน ประสานพานิช / กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา05

โดยงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จะมีไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม นี้ ที่ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า”

Share Button
admin

admin