web analytics

“ซีพีสานฝัน ปันโอกาส” ส่งเยาวชนไทยประชุมผู้นำเยาวชนโลก “One Young World Summit 2018” ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

“ซีพีสานฝัน ปันโอกาส” ส่งเยาวชนไทยประชุมผู้นำเยาวชนโลก “One Young World Summit 2018”  ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

    เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นและเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง 20 คน จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือฯและจากองค์กรภายนอก เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในงาน CP One Young World 2018 Call to Action เพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เปิดมุมมองความคิดให้ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง 20 คน สำหรับบรรยากาศภายในงานเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ จุดประกายความคิด สร้างวิสัยทัศน์ พร้อมเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2018” ครั้งที่ 9 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้เดินหน้าโครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “เชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ในเวทีระดับโลก เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย และโลกให้ดียิ่งขึ้น” โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้นำเยาวชนจากองค์กรภายนอก รวม 20 คน เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก  “One Young World 2018” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการเปลี่ยนโลกไปสู่ความยั่งยืน ใน 5 ประเด็นปัญหาสำคัญของโลกได้แก่ 1.การศึกษา 2.สิ่งแวดล้อม 3.สุขภาพ 4.สิทธิมนุษยชน และ 5.การบรรเทาปัญหาความยากจนและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    “เพราะเครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ต่างๆ จากการประชุม One Young World ซึ่งเป็นที่รวมของพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จะสามารถกำหนดทิศทางและอนาคตของโลกให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตก้าวหน้ามีดีเอ็นเอความเป็นผู้นำและสร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมไทยและธุรกิจของเครือฯให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนค่านิยมองค์กรที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์คือ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และเพื่อองค์กร โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 Hs ได้แก่ Heart : มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health : มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน Home : มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) หรือ Sustainable Development Goals ด้วย ”

    โดยเครือฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2018 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดมุมมองต่อ 5 ประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้  อาทิ ไปศึกษาดูงานยัง “มูลนิธิสถาบันออทิสติกไทย” และเยี่ยมชม “หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อประเด็นเรื่องการศึกษา และการบรรเทาปัญหาความยากจนและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการขับเคลื่อนสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และยังจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Leadership Institute เป็นเวลาเกือบ 1 สัปดาห์ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในระดับโลก และ

    การประชุม One Young World Summit มีการจัดประชุมมาแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ที่กรุงลอนดอน หลังจากนั้น ได้มีการจัดประชุมนี้อย่างต่อเนื่องที่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, พิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้, ดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, ออตตาวา ประเทศแคนาดา, โบโกตา ประเทศโคลัมเบีย ตามลำดับ และมีจุดเด่นคือ เป็นเวทีที่สร้างแบบแผนการดำเนินงานแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการคิดและลงมือปฏิบัติในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 500 องค์กรทั่วโลก (จากการระบุในนิตยสาร Fortune 500 หรือดัชนี FTSE 100) ให้การสนับสนุนการประชุม One Young World Summit มาตั้งแต่ต้น อาทิ Google, Facebook, Coca-Cola, Unilever, Barclays เป็นต้น

    สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2018” คาดว่าจะมีผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1,700 คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกัน ซึ่งจำนวนประเทศที่เข้าร่วมมีมากเทียบเท่ากับประเทศที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยในการประชุมทุกครั้งจะได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกอาทิ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา อีกทั้ง ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลากสาขาอาชีพ ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก พร้อมผนึกกำลังสร้างเครือข่ายผู้นำและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 9,000 คนทั่วโลก และมีผู้คนมากกว่า 14.6 ล้านคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากโครงการที่ดำเนินงานโดยทูตเยาวชน One Young World และในปีนี้พิธีกรชื่อดังจากประเทศไทย คุณวู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร (Counsellor) ขึ้นแสดงความคิดเห็น ในประเด็นความหลากหลายทางเพศ LGBT+ และสิทธิมนุษยชน บนเวทีการประชุมในปีนี้ด้วย

Share Button
admin

admin