web analytics

“ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์” มือหนึ่ง..ผู้ดูแลดวงใจของลูกๆ.. ทางด้านบริบาล

“ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์”  มือหนึ่ง..ผู้ดูแลดวงใจของลูกๆ.. ทางด้านบริบาล

อีกไม่นาน ประเทศไทยจะเข้าสู่ ช่วงการเปลี่ยนผ่าน จากสังคม คนทำงาน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยทำงาน และในปี 2561 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้เจ็บป่วย เป็นจำนวนมาก  “ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม” ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วย อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยและ ผู้สูงอายุ ถือเป็นเนอร์สซิ่งโฮมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก  ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านคุณภาพในการดูแลระบบบริการและระบบการจัดการ โดยยึดหลัก“อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมาตรฐานระดับโรงพยาบาล”

กว่า 12 ปีที่ศูนย์ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม ให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย จนได้การยอมรับและพัฒนาคุณภาพการบริการมาโดยตลอด ด้วยการดูแลที่ครบวงจร อีกทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ โดยทีมนักกายภาพบำบัดมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ควบคู่ไปกับดูแลด้านการพยาบาลโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ รับดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ – ผู้สูงอายุ – ผู้ป่วยพักฟื้น – ผู้ป่วยติดเตียง (อัมพฤกษ์-อัมพาต) – อื่นๆ มุ่งเน้นการฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด “ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์”ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม” กล่าวว่า

“ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม” ก็คือศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง คำว่าดวงใจ คือเรากำลังดูแลดวงใจของลูกๆ ที่มาฝากเราดูแล และเราก็ถือว่าท่านคือดวงใจของเรา ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลท่านให้สุขภาพดี ค่ะ “ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม” ของเราเปิดมา 13 ปีแล้ว ก็มีผู้สูงอายุ อยู่ประมาณ 50 ท่าน คือเราก็เป็น “เนอร์สซิ่งโฮม” ขนาดใหญ่ จุดเด่นของเราก็คือการฟื้นฟู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผ่าเข่าผ่าสะโพก ที่บางครั้งอาจจะพักอยู่ที่บ้าน แต่ไม่มีนัก นักกายภาพบําบัดคอยดูแล บางครั้งอาจจะทำให้ท่านติดเตียง โดยตลอด

สำหรับเรา เรามีบุคลกร ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือนักกายภาพบําบัด หรือว่าผู้ช่วยพยาบาล เพื่อจะคอยดูแลอย่างถูกหลัก ถูกมาตรฐาน และก็สามารถฟื้นฟูให้ท่าน ให้สามารถเดินกลับบ้านได้ เพื่อที่ไม่นอนติดเตียงอยู่กับบ้าน เพราะที่นี่คือเราเน้นฟื้นฟู เรามีกิจกรรมตลอดทั้งวัน คะ ซึ่งก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ ที่ มินบุรี. ค่ะ หรือก็ติดตามได้จาก Facebook.com/ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วย  เรายินดีตอนรับสำหรับการเยี่ยมชมดูกิจกรรมของเรา ..ว่ามีอะไรบ้าง ค่ะ

Share Button
admin

admin