web analytics

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ให้ ชุดปฏิบัติการ “ใจถึงใจ”!!

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ให้ ชุดปฏิบัติการ “ใจถึงใจ”!!

มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานการส่งมอบรถพยาบาลเคลื่อนที่(แอมบูแลนซ์) ให้กับ อาสาสมัครภาคประชาชน กลุ่มใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยมี เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร หัวหน้าชุดปฎิบัติการ ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เป็นตัวแทนรับมอบ

    สำหรับการได้ส่งมอบรถพยาบาลในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครภาคประชาชน กลุ่มใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน นำไปใช้ในด้านสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจะได้รับการดูแล เคลื่อนย้ายนำส่งเพื่อความปลอดภัย ไม่ซ้ำเติมผู้ได้ที่รับบาดเจ็บหรือผู้ประสบภัย

     รวมทั้งพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือ หน่วยงานอื่นๆเพื่อเป็นโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด ซึ่งภายในรถพยาบาลเคลื่อนที่(แอมบูแลนซ์)คันนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ได้รับความปลอดภัย ในขณะนำส่งโรงพยาบาล!!

Share Button
admin

admin