web analytics

“ดร. เชาว์วัจน์”  รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “10 ปี สิงห์คืนถ้ำ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก”

“ดร. เชาว์วัจน์”  รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “10 ปี สิงห์คืนถ้ำ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก”

เป็นความสำเร็จอีกขั้นของการทำธุรกิจด้านสมุนไพร และการทำงานด้านกฎหมาย ดร. เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์  เจ้าของแบรนด์ทาวรัส  และ สำนักกฎหมายอิตัลไทย ซึ่งถือเป็นปีทองที่ควบความสำเร็จของธุรกิจทั้งสอง โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับด้านตลาดของคนรักษ์สุขภาพ และ กลุ่มงานทางด้านของกฎหมายธุรกิจที่กำลังไปได้ดีและเป็นที่ยอมรับในฝีมือโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนของจีน  จนได้รับรางวัล ABAS ของสถาบันเอเชียแบรนด์และศูนย์การประเมิลเอเชียแบรนด์  ที่ฮ่องกง เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

งานนี้ในฐานะศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษา ในวันครบรอบ 10 ปี สิงห์คืนถ้ำ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน โดย มี ดร. อุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้มอบรางวัล ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ที่ผ่านมา……

t

t