web analytics

ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะครบวงจร ป่าชายเลนจังหวัดระยอง

ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะครบวงจร ป่าชายเลนจังหวัดระยอง

พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ใจกลางเมืองและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์นานาชนิดโอบล้อมอยู่กว่า  500 ไร่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองของคนระยอง ที่นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยไม่ต้องเดินทางไกลให้ได้อย่างใกล้ชิด เช่น – สัมผัสธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น สูดอาการสดชื่นใจกลางเมืองระยอง – แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในการศึกษาดูงาน – การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน – กิจกรรม CSR การสร้างคอนโดปูเพื่อเสริมสร้างแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ – สร้างห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน

ด้านนายภุชชงค์  สฤษฎีชัยกุล ผอ. สทช.1 กล่าวเสริมว่า ปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะทะเลกลายเป็นกระแสสังคมและหลายองค์กรต่างให้ความสำคัญและพยายามบูรณาการร่วมกันเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จับมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดทำพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม สวนสาธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ-เทศบาลนครระยอง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ไม่ว่าจะเป็น โมเดลศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชายเลน การจัดการขยะและขยะทะเล ที่ดำเนินงานโดย IUCN การดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือน โดย SCG Chemical

การจัดการขยะปลายทางโดยใช้นวัตกรรม Litter trap ของ SCG การคิดค้นนวัตกรรมเรือถีบเก็บขยะของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยองและกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำระยองป่าชายเลน รวมถึงนวัตกรรม River Plastic Trap ของมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นต้นแบบ และการดำเนินการพื้นที่สาธิตโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ การติดตั้งตาข่ายดักปากท่อก่อนลงสู่ทะเล และนวัตกรรมทุ่นกักขยะบริเวณพื้นที่ป่าในเมืองและบูมกักขยะ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ผลักดันดำเนินการจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นายภุชชงค์  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนจังหวัดระยองที่ร่วมกันจนประสบความสำเร็จ ซึ่งยกพื้นที่ต้นแบบแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ กับชุมชนในพื้นที่อื่นๆอีกต่อไป

admin

admin