web analytics

ททท.เปิดโครงการ “7 Greens” ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ททท.เปิดโครงการ “7 Greens” ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดึงศิลปินหัวใจสีเขียว อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นพรีเซนเตอร์ ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ผ่านมา

ปัจจุบันโลกกำลังแบกรับกับปัญหาในทุกๆด้านอย่างหนักหน่วง ทั้งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดจำนวนลง และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ผลกระทบที่ว่านี้ส่งผลไปในทุก ๆ ส่วน ตั้งแต่แหล่งน้ำ ป่าไม้ ผืนดิน และอากาศ จากการคมนาคมทางอากาศ ร้อยละ 40 การขนส่งทางบก ร้อยละ 32 และการขนส่งอื่น ๆ รวมร้อยละ 3  ขณะที่ที่พักแรมก็สร้างมลภาวะไว้ถึงร้อยละ 21 ส่วน กิจกรรมท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 นั้น เป็นเพียงตัวเลขของผลกระทบของการท่องเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

04

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ มีความตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการและแผนงาน  เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมและช่วยกันลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการที่เรียกว่า “แนวคิด 7 Greens” ซึ่งทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยว สามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำได้ เพียงเริ่มต้นแบบง่าย ก็เที่ยวได้อย่างมีความสุข สนุก และรักษ์โลก02

“นายยุทธศักดิ์  สุภสร”  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มองเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านโครงการ “ท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ” เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักและสร้างกระแสการท่องเที่ยว  สไตล์ 7 Green ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่  เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับตัวเอง ถึง 7 รูปแบบ

ประกอบไปด้วย

  1. Green Heart : เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องมีหัวใจที่เคารพ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม นับเป็นหัวใจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2. Green Logistics: เที่ยวใกล้ ไกล เลือกใช้พลังงานสะอาด ผ่านรูปแบบการเดินทางสีเขียว เน้นการประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. Green Attraction: ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของพื้นที่นั้นไว้ให้ได้
  4. Green Activity: กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. Green Community: ชุมชนสีเขียว เที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
  6. Green Service: จัดการธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่าง ๆ เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
  7. Green Plus: จิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม นับเป็นการช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยวง่ายๆ ด้วยตัวของนักท่องเที่ยวเอง05

นโยบาย 7 Greens เปรียบเสมือน แนวทางในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว    ทั้งระบบที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้   ร่วมรณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับโลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ทาง ททท. ได้มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยว   7 Greens  ใน 3 พื้นที่ ที่มีต้นทุนความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสูง และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกาะหมาก จ.ตราด ถือเป็นชุมชนต้นแบบ Low Carbon ชุมชนพลังงานทดแทนใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นพื้นที่ๆไม่มีร้านสะดวกซื้อ  จ.พังงา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และ จ.น่าน เมืองเล็กๆ ที่มีมนต์เสน่ห์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีการสนับสนุนให้ปั่นจักรยานชมเมืองรอบๆเมือง” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าว

03

ด้านคุณ “อเล็กซ์ เรนเดลล์” พรีเซ็นเตอร์โครงการ 7 Greens  กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่สามารถมาเป็นตัวแทนให้กับโลกสีเขียวและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน อย่างที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อทรัพยากรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวใต้น้ำ เที่ยวป่า แต่จะทำอย่างไรที่ให้การท่องเที่ยวเดินทางไปพร้อมๆกับการดูแลรักษาธรรมชาติ ที่ทุกคนได้เข้าไปสัมผัส เพื่อให้วิวหรือทิวทัศน์ที่งดงามคงอยู่ไปถึงคนรุ่นต่อๆไป ซึ่งแน่นอนเราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เที่ยวแบบรักษ์โลกตั้งแต่ตอนนี้”

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “สนใจและอยากจะทำแบบนี้มานานแล้ว เมื่อโอกาสมาถึงจึงไม่รีรอ และคิดว่าใครๆก็ชอบเที่ยว ถ้าแบบนั้นเรามาเที่ยวโดยที่อรรถรสของการเที่ยวยังคงอยู่  โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าไหม ผมเชื่อว่าโครงการ 7 Greens จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง และทำ ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากร ที่สร้างสีสัน ให้ความสวยงามกับสถานที่ท่องเที่ยว ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อให้ความสำคัญ การท่องเที่ยวก็จะยั่งยืนมากขึ้น”

 

Share Button
admin

admin