web analytics

ทริปพิเศษ ล่องเรือเจ้าพระยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด

ทริปพิเศษ ล่องเรือเจ้าพระยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด

เนื่องในวระโอกาศ ใกล้เข้าพรรษา ห้องอาหาร “ยกยอ” เตรียมจัดทริปพิเศษ   สำหรับชาวพุทธศาสนิกชน ได้ไหว้พระ 9 วัด  ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ทั้งวัดอารามหลวง และวัดอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ไปจนถึง สะพานกรุงธน(ซังฮี้) ต่อด้วย แวะช้อปปิ้ง,ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ณ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  Iconsiam  เดินทาง อย่างมีสไตล์ กับเรือทรงไทยขนาดใหญ่ ปลอดภัย  รับผู้โดยสารได้กว่า  70 –80 ท่าน 

                โดยทริปพิเศษ ครั้งจะจัดขึ้ใน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น   (พร้อมที่ ห้องอาหาร ยกยอ ท่าดินแดน 20 คลองสาน มีอาหารเช้าบริการ ฟรี) ในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนชาวไทยนิยมทำบุญสุนทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา และถวายเทียนพรรษา เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นสิริมงคล  

กับโปรแกรม พิเศษดังนี้

7.30 น. นัดพร้อมที่ห้องอาหารยกยอ มารีน่า ถนนท่าดินแดง  ซอย 20  เขตคลองสาน    มีบริการอาหารเช้า ฟรี

1. เรือออกเดินเวลา 08.00 น ทางไปยังวัดอรุณราชวราราม ชมพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

2.วัดระฆังโฆสิตาราม กราบสักการะขอพร หลวงพ่อโต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชร

3.วัดราชาธิวาส(เดิมชื่อวัดสมอราย) กราบพระประธาน พระสัมพุทธพรรณี ในพระอุโบสถ ด้านหลังพระประธาน มี

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเป็นผู้ร่างภาพ และ ศ.ซี.ริโกลี จิตรกร ชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก

4.วัดสร้อยทอง  กราบขอพรหลวงพ่อเหลือที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหาร

5.วัดเฉลิมพระเกียรติ  กราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ภายในพระวิหารหลวงหรือเรียกกันว่า

วิหารพระศิลาขาว  พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด

12.00 น– 13.00 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ  รับประทานอาหารเสร็จ   ขอเชิญไหว้พระต่อที่

6.วัดเทวราชกุญชร กราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง  กราบพระบรม

สารีริกธาตุ , กราบรูปหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์บางรูป

7.วัดคฤหบดี กราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ ลักษณะสวยงามมาก ซึ่งหลวงปู่จะเล่าประวัติความเป็นมา

ให้ทราบ  รวมทั้งประวัติเบี้ยแก้ป้องกันคุณไสย

8.วัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 กราบสักการะองค์ “ พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง”

พระพุทธธูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือ

9.วัดวรจรรยาวาส   วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ ด้านเหนือติดกับคลองบางขวาง

จึงเรียกว่า”วัดบางขวางล่าง” ปัจจุบันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ไว้หน้าวัดริมแม่น้ำ ให้ผู้สัญจรไปมาในแม่น้ำเจ้าพระยาได้กราบสักการะ รวมถึงผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดแห่งนี้

แวะช็อปปิ้งศูนย์การค้าไอคอนสยาม(Iconsiam) ถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามเย็น ชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตา “เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์”

 เดินทางกลับถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า  เวลา 17.45 น. ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง จะมีมัคคุเทศก์ บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ทราบ

ติดต่อโทรจองสำรองที่นั่ง ได้ที่   คุณแมว. คุณเล็ก   โทร. 02 863-0565-6  . 089-200-4971 www.yokyor.co.th  www.9templestour.com

Share Button
admin

admin