web analytics

นศ.ดิจิทัลมัลติมีเดีย(ดีเอ็ม) ราชภัฏเชียงรายเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพจากศิลปินแห่งชาติ

นศ.ดิจิทัลมัลติมีเดีย(ดีเอ็ม) ราชภัฏเชียงรายเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพจากศิลปินแห่งชาติ

           สองนักศึกษาสาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย หรือดีเอ็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ พร้อมด้วยรางวัล Popular Vote จากการประกวดถ่ายภาพหัวข้อ “การสร้างสรรค์เทคนิคถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์” ในโครงการ “ศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สร้างรักปรากฏรูป” จัดโดยหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นงานที่เชิญชวนนักเรียนนักศึกษามาประกวดแข่งขันถ่ายภาพภายใต้โจทย์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2552 คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ช่างภาพชื่อดังเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

          ทั้งนี้ ผลการตัดสิน สองนักศึกษาจากสาขาดิจิทัลมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กวาดไปทั้งรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายธีระยุทธ ขัดคำ และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน นายทรงศักดิ์ ศิลปชัย พร้อมกันนี้ภาพถ่ายของทั้งคู่ยังได้รับรางวัล Popular Vote อีกด้วย เรียกได้ว่ากวาดทุกรางวัลของเวที

          ด้าน นายธีระยุทธ ขัดคำ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศกล่าวว่า “ภาพนี้สื่อถึงงานศิลปะกับจิตวิญญาณที่ยังคงอยู่ ด้านบนเป็นที่บรรจุอัฐิของท่านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มีสายสิญจน์พาดลงมาที่รูปปั้นของท่านที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับทุกคน กอปรกับแสงไฟทั้ง 4 ดวงอยู่ในมุมที่พอดีทำให้ภาพมีมิติและมีพลัง”

           ส่วนรางวัลรองชนะเลิศเป็นของ นายทรงศักดิ์ ศิลปะชัย นักศึกษาสาขาเดียวกัน เป็นภาพอวัยวะของยักษ์ ที่ตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้ามหาวิหารนั่นเอง

Share Button
t

t