web analytics

“นิว ชัยพล”ร่วมเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”

“นิว ชัยพล”ร่วมเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”

บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งพิเศษ พา “นิว ชัยพล” ตะลุยป่าแก่งกระจาน แสดงพลังรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมอาสา

การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถเริ่มต้นและเข้ามามีส่วนร่วมได้เหมือนกันหมด ด้วยเหตุนี้ “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)”ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสานต่อการสร้างสรรค์ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ‘เพาเวอร์กรีน’ ในรูปแบบพิเศษขึ้นภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” คัดเลือกเยาวชนจำนวน 15 คนไปตะลุยป่าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพาแขกรับเชิญสุดพิเศษ “นิว-ชัยพล     จูเลี่ยน พูพาร์ต” นักแสดงหนุ่มผู้หลงใหลในธรรมชาติและการเดินทาง ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดการเดินทาง

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธรรมชาติมีความสำคัญไม่เพียงเฉพาะเรื่องของสัตว์หรือพืช แต่หมายรวมถึงถึงดินฟ้าอากาศสำหรับเพาะปลูก รวมถึงน้ำที่เราต้องบริโภคด้วย ดังนั้นเมื่อน้อง ๆ ได้มาเห็น ได้มาดู ได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติแล้ว จะได้จุดประกายให้เขารู้สึกรักหวงแหนและมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของนักอนุรักษ์ในอนาคต เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สมบัติของพวกเราชาวไทยทุกคน ปัจจุบันน้อง ๆ มัธยมรู้ทุกสิ่งไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่ ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น เราเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลา แต่การได้มาเห็นด้วยตนเอง พร้อมกับการเก็บเกี่ยวความรู้ในค่ายวันนี้ น่าจะช่วยผลักดันให้น้อง ๆ ได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อพาให้ประเทศเราไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ในการทำโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นเรื่องของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”

ทางด้านนักแสดงหนุ่มผู้หลงใหลในธรรมชาติและการเดินทาง นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเดินป่ากับน้อง ๆ เยาวชนในค่าย “เพาเวอร์กรีน” ด้วยบอกว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ปกติแล้วผมชอบการเดินป่าและชอบธรรมชาติเป็นพิเศษอยู่แล้ว ยิ่งค่ายครั้งนี้ได้ไปกับผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์จากมหิดล และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่จากแก่งกระจานที่มาคอยแนะนำ และพาไปทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเดินป่า เรียนรู้พืชพรรณต่าง ๆ ที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ผมได้ความรู้เยอะมาก ๆ และที่สำคัญได้เจอกับน้อง ๆ ทุกคนที่เก่งและมีใจที่อยากอนุรักษ์ธรรมชาติ มีใจที่รักในสิ่งแวดล้อม ผมคิดว่าน้อง ๆ ทุกคนจะเป็นบุคลากร หรือต้องเรียกว่าเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป และเชื่อว่าน้อง ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะนำประสบการณ์เหล่านี้ไปดูแลและรักษาบ้านของเราต่อไป ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลจนกว่าจะทำไม่ไหว อยากฝากถึงทุกคนให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติ คนละเล็กละน้อย ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะเริ่มต้นอนุรักษ์ธรรมชาติ สุดท้ายอยากจะฝากว่า ธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญกับเรามาก ๆ ธรรมชาติไม่มีเราเขาอยู่ได้ แต่ถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ครับ”

โครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” ภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” ในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ทุกระดับชั้นและแผนการเรียนทีมละ 3 คน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์รวม 2 รอบ เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำภารกิจสะสมคะแนนในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 243 ทีม โดยคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 5 ทีม เพื่อมาทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน นำทีมโดย ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เยาวชนทั้ง 15 คน มีโอกาสศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าแก่งกระจาน สำรวจและทำความรู้จักพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์รวมทั้งแมลงนานาชนิด เรียนรู้วิธีดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในป่า การแกะรอยสัตว์ป่า และวิธีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเพื่อสำรวจพฤติกรรม และจำนวนประชากรสัตว์ป่า กิจกรรมดูนก ณ แหล่งชมนกที่ดีที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งกิจกรรมเรียนรู้ดาราศาสตร์และสังเกตท้องฟ้ายามค่ำคืน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสา (CSR) พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ให้เยาวชนร่วมกันทำโป่งเทียม เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง รวมทั้งนกและแมลงนานาชนิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โป่งสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติ จากกระบวนการกัดเซาะ กลายเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุ ทว่าเมื่อแร่ธาตุในโป่งหมดลงหรือมีน้อย สัตว์ป่าก็อาจขาดแคลนแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การสร้างโป่งเทียมจึงเป็นการช่วยเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้คงอยู่ต่อไป

Share Button
admin

admin