web analytics

“น้ำฝน ทวีพร” สุดปลื้ม..ขึ้นแท่นฑูตกีฬากระทรวงยุติธรรม

“น้ำฝน ทวีพร” สุดปลื้ม..ขึ้นแท่นฑูตกีฬากระทรวงยุติธรรม

เรียกว่า ปลื้มปริ่ม กันไปเลยที่เดียว สำหรับ นางงามสวยสวย “น้ำฝน- ทวีพร อารีย์สวัสดิ์” อดีตนางงาม Miss Tourism Thailand 2011 ที่ได้รับโอกาส สุดพิเศษ

ขึ้นเป็น ฑูตกีฬากระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม “พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง” มา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “MOJ GAME ‘ 2018”

โดยมี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุมประพฤติ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/เจ้าภาพ และ สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. รวม 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Share Button
admin

admin