web analytics

“บิ๊กแอส” ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ

“บิ๊กแอส” ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศ

กลุ่มบริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส.” โดยผลิตภัณฑ์ Breaker X จัดกิจกรรมคืนกำไรให้สังคม นำกลุ่มศิลปินพรีเซ็นเตอร์ Breaker X  บิ๊กแอส ร่วมกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมภู่อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วีระนนท์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์ จํากัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแฟชั่น และรองเท้ากีฬา ภายใต้ชื่อ “เบรกเกอร์” เปิดเผยว่า ด้วยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรเพื่อสังคม ในกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นปีที่สอง ซึ่งเราได้เริ่มต้นทำกิจกรรมปลูกป่า มาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยความตั้งใจ ที่จะปลูกจิตสำนึกที่ดี ของคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อชีวิต และโลกของเรา ด้วยการค้นหาพื้นที่ป่า ที่จะสามารถฟื้นฟู ระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืน โดยครั้งแรก เราได้จัดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำม่อนแจ่ม ม่อนล่อง ในเขตอุทยานดอย    สุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกไฟป่าเผาไหม้เป็นประจำ และได้เข้าร่วมฟื้นฟู พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ที่ได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น

และในกิจกรรมปลูกป่าในปีนี้ เรายังคงยืนยันในเจตนารมณ์ ที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้คัดเลือกเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ เป็นพื้นที่ ๆ จะร่วมฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งหมด รวมถึง ระบบนิเวศของสัตว์ป่าได้อีกด้วย โดยทางทีมงานได้มีการลงสำรวจพื้นที่จริง และร่วมวางแผน ในการทำงานอย่างแท้จริง เพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ของป่าที่สมบูรณ์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นางสาวศิริรัตน์ กล่าวต่อไปว่า จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่แค่เพียงปลูกป่าร่วมกัน แต่เราจะปลูกป่า ที่ต้นไม้เติบโตได้จริงอย่างมีคุณภาพ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่ากิจกรรมการปลูกป่าใน    ทุก ๆ ครั้งที่เราร่วมจัด จะเป็นการฟื้นฟู ผืนป่าและระบบนิเวศอย่างแท้จริง

Share Button
admin

admin