web analytics

ประธาน สว.นท ร่วมกับนักธุระกิจ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์เครื่องบริโภค อุปโภคฯแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์

ประธาน สว.นท ร่วมกับนักธุระกิจ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์เครื่องบริโภค อุปโภคฯแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์

  

ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย(สว.นท) สภาเครือข่าวสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกกิจแห่งประเทศไทย และสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย จัดโครงการสมทบทุนเพื่อการศึกษาคนพิการและบริจาคอุปกรณ์เครื่องบริโภคและอุปโภคที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวันแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการ ไทยช่วยไทย ไม่ทิ้งกัน ในสภาวะสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี คุณฐาพล ศิริรักษ์ CEO บริษัท ศ.ชวโรจน์ 888 จำกัด และ คุณญดาพัชร ศิริรักษ์ CEO บริษัท ไทยศิริสหการค้า จำกัด เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ฯในครั้งนี้ด้วย

Share Button
admin

admin